MicroStrategy przeznaczy kolejne wpływy na zakup BTC

Lider sektora Business Intelligence – MicroStrategy przeznaczy kolejne wpływy ze sprzedaży obligacji senioralnych na zakup BTC.

W wydanym w dniu dzisiejszym komunikacie prasowym firma zadeklarowała, że obligacje są oferowane w ramach oferty prywatnej wyłącznie kwalifikowanym instytucjom i mają zostać zamknięte 12 grudnia.

Setki milionów dolarów potencjalnych wpływów

MicroStrategy szacuje, że wpływy netto z oferty wyniosą około 537,2 mln USD po odjęciu niezbędnych wydatków i rabatów.

Jeśli chodzi o cel oferty, firma oświadczyła, że ​​„zamierza zainwestować dochody netto ze sprzedaży obligacji w bitcoin zgodnie z polityką dotyczącą rezerw skarbowych do czasu określenia potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i innych ogólnych celów korporacyjnych”.

To, jaka część planowanej emisji zostanie zakończona lub czy ta metoda zakupu bitcoinów poprzez emisję długu doprowadziłaby do jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dopiero się okaże.

MicroStrategy podało, że oferta warta 550 milionów dolarów będzie niezabezpieczonymi i uprzywilejowanymi długami, które mają roczną stopę procentową 0,75%, płatną co pół roku w dniach 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku.

Pierwsza wypłata ma mieć miejsce 15 czerwca 2021 r., a termin zapadalności obligacji nastąpi 15 grudnia 2025 r., „chyba że zostaną wcześniej wykupiony, wykupione lub zamienione zgodnie z ich warunkami” – podała firma.

Zakup BTC kontra chłodne kalkulacje MicroStrategy

Firma dodała, że kurs wymiany obligacji wyniesie początkowo 2,5126 akcji zwykłych swojej klasy A na główną kwotę 1000 USD.

Przełożyłoby się to na początkowy kurs wynoszący około 397,99 USD za akcję. Stanowi to około 37% premii w stosunku do ceny zamknięcia akcji MicroStrategy na poziomie 289 USD z 8 grudnia.

Pełną treść komunikatu MicroStrategy możesz przeczytać tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze