Nowy rekord hash rate sieci Bitcoin

Hash rate sieci Bitcoin odnotował nowe, rekordowe maksimum.

Nowy rekord hash rate przyszedł w tandemie z rekordowym poziomem trudności sieci. Warto jednak zauważyć, że ostatnie dane cenowe mogły jeszcze nie zostać jeszcze przez nią zarejestrowane. Oznacza to, że skutki ostatnich spadków ceny powinny zostać uwzględnione na początku lutego, kiedy nastąpi kolejna korekta trudności w sieci Bitcoin.

Bitcoin rejestruje nowy rekord hash rate i trudności wydobycia

Według danych blockchain.com, całkowity hash rate osiągnął nowy rekord 198,864 mln TH/s. To najwyższy poziom zarejestrowany w historii. Doszło do tego po kilku tygodniach, w ciągu których bitcoin był notowany między 43 000 a 40 000 USD za monetę.

rekord hash rate bitcoin
źródło: link

Warto przypomnieć, że trudność sieci króla kryptowalut wzrosłą w piątek do 26,64T:

Rekord rekordem, ale…

Jak wspomniano wcześniej, trudność i hash rate zdają się póki co nie uwzględniać niedawnego spadku ceny BTC. Zajmuje to zwykle (z różnych powodów) kilka dni. Pierwszą rzeczą, o której należy wspomnieć jest to, że kolejna korekta trudności Bitcoin będzie mieć miejsce na początku lutego. Co więcej, hash rate nie spadł jeszcze z ostatnich maksimów. Jeśli tak się nie stanie, może nie mieć wpływu na trudność.

Analiza danych pokazuje, że (przy obecnej trudności) rentowność wydobywania BTC była ostatnio bliska 34 000 USD. Oznacza to, że w nadchodzących dniach możemy nie doświadczyć znaczącego spadku hash rate. To się jednak dopiero okaże, ponieważ górnicy nie wyłączają swoich maszyn. Dobrym pomysłem może być zatem to, aby – przed ostateczną analizą hash rate po ostatnich ruchach ceny BTC – odczekać kilka dni.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin kosztował około 35 900 USD, a jego kapitalizacja rynkowa utrzymywała się na poziomie 680 miliardów USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze