Chwila prawdy dla stock-to-flow bitcoina

41% obserwatorów PlanB nie wierzy, że bitcoin osiągnie wycenę na poziomie 100 000 USD jeszcze w tym roku. Być może to chwila prawdy dla prognozy, która opiera się na modelu stock-to-flow…

Czy model S2F bitcoina zostanie unieważniony?

PlanB, pomysłodawca i propagator wykorzystania modelu S2F do prognozowania ceny bitcoina, ujawnił, że czuje się „nieswojo” w kontekście swoich niedawnych prognoz. Powodem powyższego miałoby być niedawne, spadkowe price action króla kryptowalut.

Model stock-to-flow (S2F), który sprawdził się odnośnie wzrostu ceny BTC z pewnym stopniem dokładności w ciągu ostatnich dwóch lat, został zakwestionowany przez niektórych obserwatorów konta PlanB w niedawnej ankiecie na Twitterze.

21 czerwca PlanB przeprowadził badanie, w którym zapytał ludzi, jaką cenę według nich BTC osiągnie do końca roku. Wyniki wykorzystał do porównania ich z rezultatami analogicznej ankiety z marca, kiedy nastroje na rynku były zdecydowanie bardziej optymistyczne.

Spośród 124 595 respondentów ostatniego sondażu, 41% uznało, że do końca roku cena BTC pozostanie na poziomie poniżej 100 000 USD, co w konsekwencji doprowadzi do unieważnienia modelu.

PlanB, który pierwotnie opublikował projekcję cenową BTC w marcu 2019 r., przypiął na Twitterze wiadomość, w której przyznał, że nawet on czuje się trochę „nieswojo”, gdy cena BTC odbiega od modelu. Analityk zauważył jednak, że model zdołał utrzymać się w założonych ramach w marcu 2019 r., ponownie w marcu 2020 r., kiedy globalne rynki uległy załamaniu na skutek pandemii i raz jeszcze we wrześniu 2020 r.

Twórca The Investors Podcast Network, Preston Pysh, skomentował, że modelowi trudno było odzwierciedlić nawałnicę złych wiadomości, która wpłynęła na zwiększenie wymiaru głębokości korekty.

Model S2F jest wskaźnikiem opartym na istniejącej podaży bitcoina w stosunku do tego, ile cyfrowych monet wchodzi do obiegu. Im rzadsza staje liczba dostępnych monet na skutek czteroletnich cykli halvingowych, tym wyższa cena. Model PlanB przewiduje średnią cenę 288 000 USD za jednego bitcoina w ciągu najbliższych trzech lat.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, btcoin zyskał blisko 5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze