MicroStrategy kupiło kolejne 5050 BTC

Michael Saylor ogłosił, że jego firma kupiła w trzecim kwartale tego roku kolejne 5050 bitcoinów.

Firma kupiła monety po średniej cenie 48 099 USD za bitcoin. Saylor napisał na Twitterze: „Na dzień 21.09.21 #hodl ~114 042 bitcoinów nabytych za ~3,16 mld USD po średniej cenie ~27 713 USD za bitcoin”.

Zakup ten spełnia zobowiązanie Michaela Saylora, złożone podczas raportu firmy za drugi kwartał, dotyczące zakupu większej ilości bitcoinów. Ma miejsce zaledwie kilka tygodni po tym, jak MicroStrategy kupiło dodatkowe 3907 bitcoinów za około 177 milionów dolarów w gotówce.

W trzecim kwartale 2021 r. MicroStrategy kupiło łącznie 8957 bitcoinów za około 419,9 mln USD. Średnia cena zakupu za bitcoina wyniosła 46 875 USD.

Do chwili obecnej firma posiada około 114 042 bitcoinów, nabytych za łączną cenę zakupu 3,16 miliarda dolarów i średnią cenę za bitcoina wynoszącą 27 713 dolarów,, wliczając w to opłaty i inne wydatki. Firma posiada więcej bitcoinów niż jakakolwiek inna firma publiczna na świecie.

MicroStrategy nie bierze udziału w pożyczaniu bitcoinów ani nie inwestuje w żadną inną kryptowalutę. Strategią firmy jest kupowanie BTC za gotówkę, samodzielne przechowywanie i HODL.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze