Saylor: Ten błąd kosztowałby nas miliardy dolarów!

Michael Saylor (MicroStrategy) postanowił pokazać światu, ile straciłaby jego firma, gdyby zamiast w bitcoina, zdecydowała się zainwestować w złoto.

Wiara w bitcoin popłaca

Od marca do czerwca 2020 r. firma MicroStrategy kupowała swoje pierwsze, cyfrowe monety. Dyrektor generalny firmy Michael Saylor celebrował tę decyzję w niedawnym poście za pośrednictwem swojego konta na Twitterze.

Według Saylora, światowa gospodarka zmierza w kierunku inflacji ze względu na politykę monetarną przyjętą przez główne banki centralne. Właśnie dlatego Saylor postanowił umieścić dużą część aktywów firmy w bitcoinowym store-of-value.

Decydując, czy będzie to złoto, czy bitcoin, Saylor ostatecznie wybrał kryptowalutę. Saylor jest znanym zwolennikiem Bitcoina. Jak dotąd jego zakład się opłacił.

Jak pokazuje poniższa tabela, gdyby MicroStrategy zainwestowało w złoto, a nie w bitcoin, początkowa inwestycja o wartości ponad 2 miliardów dolarów straciłaby 80% swojej wartości w ciągu jednego roku. W ciągu ostatnich 30 dni straciłby 21%.

bitcoin microstrategy
źródło: Michael Saylor/ Twitter

Dane BitcoinTreasuries.org wskazują, że MicroStrategy trzyma ponad 100 000 BTC (0,5% całkowitej podaży). Jak widać powyżej, w ciągu jednego roku inwestycja ta odnotowała wzrost o 376,34%.

Notowania bitcoin a notowania MicroStrategy

Analiza przeprowadzona przez Ecoinometrics sugeruje korelację między notowaniami akcji MicroStrategy (MSRT) a ceną bitcoina. Odkąd firma rozpoczęła inwestowanie w BTC, jej akcje odnotowały wzrost o 428%.

Bitcoin i akcje MicroStrategy zdołały odnotować wyniki wyższe od dwóch najważniejszych indeksów giełdowych, NASDAQ i SP500. Od chwili pierwszej inwestycji Microstrategy, pierwszy z nich zaliczył 68,3%, a drugi 54,8% zysku.

MicroStrategy stała się mecenasem cenowym BTC dla wielu firm, banków i funduszy hedgingowych, które chcą legalnie uzyskać ekspozycję na kryptowalutę. Jak informowaliśmy Was już wcześniej, na fali zakupów BTC przez firmę Saylora, podobne decyzje podjęli tacy giganci jak BlackRock, Capital Group, Morgan Stanley, The Vanguard Group i wielu innych.

MicroStrategy i jej dyrektor generalny byli przedmiotem podejrzeń wielu członków społeczności Wielu spodziewa się, że firma „zrzuci” swoje BTC na rynek, gdy tylko nadarzy się okazja. Na te zarzuty Saylor odpowiedział jasno, że „żaden poziom ceny nie skłoni go do sprzedaży bitcoinów:

źródło grafiki tytułowej: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze