Czy warto teraz trzymać bitcoina?

Niedawne cofnięcie o 11% nie jest na rynku BTC niczym niezwykłym. W przeszłości dochodziło przecież do jeszcze większych spadków. W ciągu ostatnich 3 lat żaden bullrun, poza obecnym, nie zbliżył się do tego, który rynek zaliczył w 2017 roku. Czy warto zatem teraz trzymać bitcoina?

Nie bój się korekty

Podczas hossy w 2017 roku, gdy cena kryptowaluty osiągnęła ATH nieco poniżej 20 000 USD, na wykresie ceny nastąpiło po drodze kilka zniesień.

Dziś inwestorzy instytucjonalni, tacy jak Grayscale, kupują nawet przy obecnym poziomie cen. W przypadku inwestorów instytucjonalnych małe korekty nie wydają się zbyt istotne. W rzeczywistości obecny poziom cen jest idealny do trzymania BTC. Sygnał, który się z tym wiąże, potwierdza analiza najnowszego raportu Bitcoin Mayer Multiple autorstwa Ecoinometrics.

trzymać bitcoina
źródło: Ecoinometrics

Chciwość i strach

Na podstawie wspomnianego raportu, przy obrocie bitcoinem na poziomie 17 345 USD, Mayer Multiple zanotował wartość 1,53. W związku z tym zaobserwowano, że wskaźnik był niższy niż w ciągu 19% historii Bitcoina. Jednocześnie okazało się, że odchylenie od długoterminowego trendu cenowego znajdowało się niżej niż średnia historyczna. Co więcej, wartość Mayer Multiple ujawniła, że ​​zmienne aktywa wydawały się tańsze w porównaniu z trendem cenowym w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ergo, chociaż cena była powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, nie wydawało się za późno, aby zacząć kumulować BTC.

Mainstreamowe media piszą wystarczająco dużo o zmienności Bitcoina i fakcie, że na całym świecie panuje ekstremalna chciwość, zgodnie z indeksem Fear and Greed. Co by było, gdybyś zaczął trzymać bitcoina wcześniej?

Gdybyś zaczął kumulować kryptowalutę przed 2020 r., tak jak w 2014 r., i zainwestowałbyś 5 USD dziennie przez rok, pod koniec roku Twoje ROI wyniosłoby minus 34,9 procent:

trzymać bitcoina
źródło: Coingecko

Przy spełnieniu założonych wyżej warunków, w 2015 r. zwrot z inwestycji w wysokości 2989,64 USD byłby dwucyfrowo dodatni i wyniósłby 63,8%. W 2016 r. , ROI wzrosłoby do 81,2%, a podczas hossy 2017 r. – aż do 637,8%.

O czym to świadczy? Być może nie jest za późno, aby zacząć składać grosz do grosza. Podczas gdy Mayer Multiple jest na tak niskim poziomie wydaje się, że kumulacja BTC przed ewentualnym rajdem może nie być złym pomysłem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze