Zmienność BTC na historycznie niskim poziomie! | Do startu…, gotowi…

7 546

Zrealizowana zmienność BTC przy cenie powyżej 10 000 USD jeszcze nigdy w historii nigdy nie spadła tak nisko. Czy Bitcoin wkroczył w bezprecedensowa fazę, która doprowadzi go w efekcie do ogromnej zmienności?

Analitycy Skew zauważyli, że bitcoin po raz pierwszy odnotował zmienność bliską 10% przy poziomie cenowym powyżej 10 000 USD:

zmienność BTC
źródło: Skew

W ostatnich miesiącach Bitcoin utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie powyżej 10 000 USD. Cena wahała się między 10 500 a 12 000 USD. Technicznie rzecz biorąc, dla średniookresowego cyklu cenowego, potwierdzenie 10 000 USD jako nowego wsparcia to dla BTC scenariusz nader optymistyczny.

Zmienność BTC a kurs kryptowaluty | W górę czy w dół?

Czas pokaże, czy zbliżający się skok zmienności doprowadzi do wzrostu ceny BTC, czy do cofnięcia. A co na to analitycy?

Otóż niektórzy z nich twierdzą, że odwrócenie korelacji bitcoina z rynkiem giełdowym jest pozytywnym katalizatorem dla BTC. Od marca do początku października Bitcoin wzrastał głównie w parze z tradycyjną giełdą. W minionym tygodniu odłączył się od tych rynków, samoczynnie zyskując na wartości.

„Bitcoin rośnie do prawie 12 tysięcy dolarów, podczas gdy giełda potyka się. Kryptowaluta staje się względną oazą spokoju i lepszych wyników. Fani kryptowalut uważnie obserwują poziom 12 000 USD jako główną przeszkodę do pokonania, zanim będzie mogła rozpocząć większy wzrost ”, stwierdził analityk rynku Welt Holger Zschaepitz.

Zmienność BTC a „zacieranie rączek” – tylko na co?

Hodlerzy bitcoinów, w tym bliźniacy Winklevoss, również zasugerowali, że obecny techniczny trend cenowy BTC jest wielce optymistyczny.

Tyler Winklevoss, współzałożyciel i dyrektor generalny Gemini, wskazał nakonsolidację BTC poniżej 12 000 USD. Kiedy dany składnik aktywów powoli spada poniżej głównego obszaru oporu, zazwyczaj jest to średnioterminowy sygnał dla byków.

„Bitcoin po cichu konsoliduje się w uderzającej odległości 12 tys. Podoba mi się to”powiedział Winklevoss.

Jedną ze zmiennych, która może stanąć na drodze do wzrostów BTC, jest wyprzedaż ze „starych rąk”. Pamiętajmy, że w poprzednich cyklach cenowych HODLerzy dokładnie oznaczyli lokalne szczyty dla Bitcoin.

Wielu inwestorów, którzy kupili w przedziale od 3600 do 6000 USD w drugim kwartale 2020 r., stanęła w obliczu od dwu- lub trzykrotnych zysków. W związku z tym istnieje możliwość, że mogą oni chcieć realizować zyski:

Woo podkreślił jednak, że wraz z pojawieniem się „smart money”, jest mało prawdopodobne, abyśmy mieli mieć do czynienia z wzorcem podobnym jak w przeszłości.

Na szczycie korzystnej struktury technicznej bitcoina znajduje się instytucjonalny apetyt na „króla kryptowalut”. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Square, MicroStrategy i Stone Ridge poinformowały o inwestycjach w BTC. Wyniosły one, odpowiednio, 50 milionów USD, 425 milionów USD i 110 milionów USD.

Może Cię zainteresować:Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze