ATH bitcoina w nie mniej niż 3 miesiące?

BTC konsoliduje się od kilku miesięcy w dość wąskim przedziale. Współzałożyciel Bitazu Capital, Mohit Sorout, twierdzi, że nowe ATH bitcoina to kwestia maksymalnie trzech miesięcy.

Bitcoin waha się od 10 200 do 11 800 USD od lipca 2020 r. To konsolidacja w wymiarze 15%. Ta wytłumiona zmienność utrzymuje się już od dłuższego czasu, w towarzystwie nieznacznych przebłysków. Kiedy Bitcoin pozostaje stabilny przez długi czas w wąskim przedziale cenowym, niedługo potem następuje zwykle istotny ruch cenowy.

Oczywiście nie ma żadnej pewności, czy najbliższej przyszłości w ogóle nastąpi zdecydowane wybicie w górę. Sorout utrzymuje, że jeżeli pro wzrostowy scenariusz miał się zrealizować, dojdzie do tego nie później niż w przeciągu kolejnych trzech miesięcy.

ath bitcoina
źródło: tutaj

ATH bitcoina | Dlaczego akurat trzy miesiące?

Opierając się na poprzednich cyklach cen, Bitcoin ma tendencję do szybkich, zdecydowanych ruchów po długotrwałym przebywaniu w określonym przedziale cenowym. Oczywiście trzeba pamiętać, że historycznie, taka sytuacja doprowadzała zarówno do spektakularnych wybić, jak i załamań ceny.

Od 1 maja do 20 lipca Bitcoin wahał się w przedziale od 8800 do 9800 USD, stabilizując się na poziomie około 9100 USD. BTC zajęło dokładnie 12 dni, aby po dwóch miesiącach konsolidacji odnotować wzrost o 32% do 12 123 USD (na Binance).

Biorąc pod uwagę tendencję bitcoina do dużych skoków zmienności po dłuższych okresach konsolidacji, Sorout powiedział:

„Cisza przed burzą. Gdyby $ BTC wybuchło dzisiaj, najprawdopodobniej osiągnęłoby swoje poprzednie ATH w wysokości 20 000 $ w ciągu 3 miesięcy. ”

Zapytany o uzasadnienie trzymiesięcznego okresu, Sorout stwierdził, że opiera się on na obserwacji zmienności:

„Obserwacja oparta na gwałtowności wzrostów po łagodnych okresach zmienności. Może dojść do tego nawet wcześniej”.

Czynniki, które mogą wzmocnić dynamikę BTC w czwartym kwartale i przez cały 2021 rok

Silna narracja wokół byczego cyklu bitcoina w kolejnym, 2021 roku pozostaje echem niedawnego wzrostu popytu instytucjonalnego.

Dyrektor generalny Grayscale Barry Silbert powiedział, że firma osiągnęła rekordowy poziom zarządzanych aktywów o wartości 6,4 miliarda dolarów. Silbert podkreślił, że firma odnotowała „DUŻE wpływy w tym tygodniu”.

Instytucje, które nabyły BTC, takie jak Square i MicroStrategy, potwierdziły, że doceniają Bitcoin jako potencjalny składnik aktywów. Jeśli rzeczywiście tak jest, może to oznaczać, że wielu inwestorów instytucjonalnych gromadzi BTC bez zamiaru sprzedaży w najbliższej przyszłości.

PlanB (jak zwykle) podgrzewa atmosferę

Jak wiemy, cena bitcoina utrzymywała się w październiku w stagnacji pomimo pozytywnych wiadomości na temat wpływów instytucjonalnych. Twórca modelu S2F dla bitcoina, PlanB powiedział, że asymetryczne zyski prawdopodobnie pojawią się z czasem:

„Dlaczego cena #bitcoin nie rośnie przy tych wszystkich zakupach ze strony instytucji? Kto sprzedaje? Cena BTC jest dokładnie tam, gdzie powinna być, utrzymując mocno powyżej 10 000 USD, czekając na tę jedną chwilę… asymetryczne zwroty… cierpliwości! ”

Kto z Was czeka na nowe ATH bitcoina?;)

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze