Czy ułamek bitcoina może uczynić z Ciebie milionera?

9 142

Duża część wartości Bitcoina (BTC) leży w jego ograniczonej podaży 21 milionów monet. Oznacza to, że ​​posiadanie nawet niewielkiej części kryptowaluty może doprowadzić do znacznego bogactwa. Jest jeden warunek. Bitcoin musiałby być akceptowany w skali globalnej… Czy ułamek bitcoina może uczynić z Ciebie milionera?

„Aktualnie, na 7 miliardów ludzi na świecie przypada tylko 0,0027 BTC”, przypomniał ewangelista Bitcoin – Davincij15 w tweecie z 22 września. Odniósł tm samym łączną populację świata do całkowitej podaży Bitcoina. Davincij15 jest znany ze swoich komentarzy na temat przyszłości wyceny „króla kryptowalut”, które sięgają 2011 roku:

„Jeśli HODL-ujesz 0,28 BTC, a Bitcoin jest światową walutą rezerwową, będziesz wśród najlepszych 1%. HODL 1 BTC oznacza zatem, że ​​możesz mieć 400x więcej niż przeciętny człowiek (najgorszy przypadek).”

Hola, hola! A złoto?

Matematyka, która wspiera projekcje Divincij15 wydaje się być logicznie uzasadniona. Jego myślenie opiera się jednakże w dużej mierze na kilku czynnikach. W głównej mierze na założeniu globalnej adopcji BTC. Bitcoin ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości około 194 miliardów dolarów. Patrząc na sprawę z drugiej strony, złoto ma kapitalizację rynkową wynoszącą 9 bilionów dolarów. Bitcoin wymagałby zatem znacznego wzrostu, aby osiągnąć status złota – aktywa, które większość świata postrzega jako sprawdzone store of value.

Dolar…?

Zgodnie z danymi Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, dolar amerykański utrzymuje w obiegu 1,98 bln USD, co jest nieco bliższe kapitalizacji rynkowej Bitcoina. W tym przypadku w grę wchodzą także inne czynniki niż sama podaż w obiegu. Faktyczne porównanie odpowiednich liczb w kontekście dolara może być zgoła odmienne.

Ułamek bitcoina a inne kryptowaluty?

Problemem, który stoi na drodze BTC ku światowej adpocji wydaje się być również szeroka paleta kryptowalut alternatywnych. Jeśli ludzie inwestują w inne aktywa cyfrowe, pieniądze odpływają od BTC, co utrudnia osiągnięcie najwyższego poziomu rozliczeń jako najpopularniejszej opcji na świecie.

Co sądzicie na ten temat?

Dla rozluźnienia:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze