Analityk: Dlaczego Bitcoin powinien być wyceniany w złocie zamiast w USD?

Fundamenty wyceny bitcoina w walutach fiducjarnych mogą, przy dłuższym zastanowieniu, wprawić w niemałą konsternację. Najdziwniejsze może w tym zekresie wydawać się przedstawianie wartości BTC w USD. Nowe badania sugerują, że wycena kryptowaluty oparta o FIAT nie ma sensu. Pewien analityk stwierdził, że bitcoin powinien być wyceniany w złocie. Dlaczego?

Od dawna kwestionowano, dlaczego bitcoin jest wyceniany w dolarach amerykańskich, skoro są to dwie zupełnie różne jednostki. Jedna z nich to z natury słaba waluta, która jest nieustannie dewaluowana od prawie 50 lat. Druga to matematycznie ograniczony cyfrowy magazyn wartości.

W ostatnim wpisie na swoim blogu, Sylvain Saurel przypomniał, że siła nabywcza 1000 USD z sierpnia 1971 r. spadła w 2020 r. o ponad 85%. To samo 1000 USD nie jest dziś warte nawet 150 USD…

„Przestawianie ceny bitcoina w dolarach amerykańskich będzie zatem miało tendencję do szybszego wzrostu ceny BTC przez wzgląd na skutki inflacji monetarnej”.

Saurel sądzi, że znane wszystkim prognozy astronomicznych wzrostów ceny BTC mogą rzeczywiście nastapić, ponieważ dolar jest coraz bardziej dewaluowany:

złoto bitcoin dolar

Przedsiębiorca zasugerował, że lepszą alternatywą dla wyceny bitcoina byłoby złoto, które od wieków jest uznanym środkiem przechowywania wartości.

Store of value coraz bardziej istotne

Według Goldprice.org, cenny żółty metal osiągnął rekordowy poziom 2070 USD/ uncję 6 sierpnia. Część ostatnich wzrostów ceny złota wypada przypisać słabnącemu dolarowi. Rezerwa Federalna nadal drukuje biliony USD, aby utrzymać tonącą gospodarkę na powierzchni. Zdaje się, że to ostatecznie podważy zaufanie inwestorów do dolara jako waluty rezerwowej.

Złoto nie jest jedynym źródłem wartości, które rośnie wraz z upadkiem dolara. Srebro również jest blisko siedmioletniego maksimum, a bitcoin wzrósł od początku roku o około 57% .

Bitcoin i złoto mają kilka podobieństw, takich jak koszt wydobycia lub mining. Dolary można tworzyć „z powietrza”, czego Fed dowiódł dobitnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podaży złota nie da się oszacować w prosty i jednoznaczny sposób. W przypadku Bitcoina, mamy do czynienia z podażą ustaloną z góry.

Bitcoin do 50 000 USD

Wycena bitcoina w kategoriach złota wyeliminowałaby, zdaniem Saurela, inflację związaną z walutami fiducjarnymi, a konkretnie dolarem. Uwzględniłoby tylko ceny dwóch najlepszych magazynów wartości w stosunku do siebie.

Saurel doszedł do wniosku, że kolejna hossa na bitcoinie może doprowadzić cenę do co najmniej 50 tys. USD do końca 2021 roku. Do tego czasu stosunek BTC do uncji złota powinien wynosić od 20 do 50. Wycena kryptowaluty w dolarach prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Warto jednak dla porównania spoglądać na złoto. Zapewni to znacznie jaśniejszy obraz wartości obydwu aktywów.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze