CEO Kraken wróży cenie bitcoina równowartość Lambo i Bugatti

CEO giełdy kryptowalut Kraken, Jesse Powell, nie ustaje w trudzie wychwalania potencjału wzrostowego bitcoina. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że 1 BTC będzie stanowił równowartość samochodu marki Lamborghini do 2022 roku, do 2023 natomiast: Bugatti.

Podczas swojego wystąpienia dla Bloomberga, dyrektor generalny Kraken Jesse Powell wyjaśnił, dlaczego uważa, że ​​długoterminowe prognozy ceny bitcoina oparte na dolarach są błędne, podkreślając inflacyjny charakter walut fiducjarnych.

Odpowiadając na pytanie o prognozy cen na koniec roku, dyrektor generalny Krakena powiedział: „[…] powiedziałem, że bitcoin zmierza w nieskończoność i jest to trochę trudne do zrozumienia, ponieważ mierzę to w dolarach”.

Czy bitcoin będzie wart tyle, co Lambo lub Bugatti?

Powell spekulował, że wartość króla kryptowalut może wzrosnąć z obecnej „ceny” lub jednego BTC za Teslę Model 3 do „jednego bitcoina na Lambo” do końca bieżącego roku i do „jednego bitcoina na Bugatti” do 2023 r.

Szef Krakena dodał:

„Myślę, że wartość bitcoina jest dla społeczności kryptowalut zdecydowanie łatwiejsza do zmierzenia w stosunku do takiego rodzaju aktywa, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie będzie dolar. Może być 10 razy więcej dolarów amerykańskich za rok od teraz, więc jest to naprawdę trudne, aby mierzyć wartość bitcoina w odniesieniu do dolara”.

Co z altcoinami?

Zapytany o Ethereum, Powell podkreślił znaczenie dynamicznie rozwijającego się sektora NFT, stwierdzając: „Cała działalność NFT naprawdę napędza wykorzystanie Ethereum”.

Powell zwrócił również uwagę na niepewność związaną z doprowadzeniem do ostatecznej finalizacji projektu Eth2. Zauważył, że depozyty na kontrakcie Beacon Chain usuwają mnóstwo ETH z bieżącej podaży.

Jeśli chodzi o altcoiny, Powell docenił szum wokół Polkadot, nawiązując do spostrzeżeń, że sieć może stać się „następnym Ethereum”:

Jest wiele innych monet, które są uruchamiane w tej sieci. Myślę, że doczekamy chwili, gdy wiele rzeczy, które były na Ethereum, zostaną przeniesione do Polkadot”, powiedział Powell, zwracając uwagę na „niższe opłaty transakcyjne” w Polkadot.

Polkadot stara się oferować większą szybkość i wydajność niż inne sieci kryptowalutowe, przetwarzając transakcje przy użyciu architektury „parachain”, w której wiele podzielonych na fragmenty łańcuchów działa równolegle.

Chociaż sharding znajduje się również w roadmapie Ethereum 2.0, współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, ujawnił na początku tego miesiąca, że ​​deweloperzy traktują przejście na Eth2 wysoce priorytetowo. Buterin wyraził również przekonanie, że rollupy warstwy drugiej pozwolą na wystarczające skalowanie sieci w krótkim okresie, podczas gdy sharding nie jest priorytetem rozwojowym. Mainnet z pakietami Optimism został odtąd opóźniony do lipca.

Wypowiedzi Powella możecie wysłuchać tutaj:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze