Bogactwo za grosze. Wszystko, czego potrzebujesz, to…

Ograniczona podaż BTC ulegnie za 10 lat praktycznie całkowitemu wyczerpaniu. Oznacza to, że wszystko, czego możesz potrzebować, aby stać się obrzydliwie bogatym, to 0,01 BTC.

Podczas gdy zakup 0,01 bitcoina (BTC) kosztuje aktualnie niecałe 400 dolarów, obecne trendy w globalnej dystrybucji bogactwa i nieunikniony sufit w zakresie ograniczonej podaży cyfrowej waluty mogą spowodować, że 0,01 BTC może być w przyszłości warte nawet 1 milion USD.

Według „Global Wealth Report 2020” od Credit Suisse, jest 51,9 miliona osób, których wartość netto przekracza 1 milion dolarów. Indeks uwzględnia wartość netto danej osoby wraz z jej aktywami finansowymi i nieruchomościami, jednocześnie odliczając jej długi i zobowiązania.

Mimo że stanowią zaledwie 1% światowej populacji (z wyłączeniem dzieci), milionerzy są właścicielami 43% światowego bogactwa (dane Credit Suisse opublikowane w październiku ubiegłego roku).

Badanie Credit Suisse pokazało, że według krzywej rozkładu majątków indywidualnych, 175 700 osób było w posiadaniu ponad 50 milionów dolarów. Spośród nich 55 800 miało majątek opiewający na co najmniej 100 milionów dolarów, a 4410 miało majątek przekraczający 500 milionów dolarów.

Skończona podaż bitcoina osiągnie 98% za 10 lat

krzywa rozkładu dystrybucji BTC w porównaniu do wskaźnika inflacji; źródło: Medium.com/@CryptoProfG

W momencie przygotowywania niniejszej publikacji, z 21 000 000 cyfrowych monet, które mogą zostać wydobyte, całkowita podaż kształtuje się na poziomie 18 776 725, co stanowi 89% wartości maksymalnej. Do wydobycia pozostało zatem „zaledwie” 2,22 milionów monet. Za 10 lat podaż wyniesie 20,6 mln, czyli 98% z 21 mln monet z całkowitej podaży.

Po odjęciu 1,9 miliona monet, które nie zostały przeniesione ze swoich adresów przez ponad dekadę, mamy maksymalny limit 19,2 miliona BTC. Daje to 0,37 BTC na jednostkę, w tym monety, które jeszcze nie zostały wydobyte, zakładając, że podaż zostałaby podzielona pomiędzy wspomniane jednostki po równo.

Jeśli jednak każdy bitcoin, który pozostał w uśpieniu przez pięć lub więcej lat, zostanie utracony, do akumulacji będzie dostępne maksymalnie 14,57 miliona BTC. W tym scenariuszu każdy z milionerów na świecie mógłby posiadać zaledwie 0,28 BTC zakładając, że podaż jest równomiernie rozłożona.

W przyszłości bogaci będą walczyć o 0,01 BTC

Oprócz wspomnianych milionerów istnieje 590 milionów osób, których majątek netto przekracza 100 000 USD. Nie należy ich lekceważyć jako potencjalnych posiadaczy, mimo że ich siła nabywcza jest znacznie mniejsza.

globalna dystrybucja bogactwa; źródło: Credit Suisse

Zakładając, że globalna proporcja bogactwa pokazana na powyższym wykresie pozostaje taka sama, milionerzy reprezentują 6,32 miliona monet z pozostałej podaży bitcoina. Sugeruje to, że każda osoba miałaby możliwość zakupu zaledwie 0,12 BTC.

Pozostałe 590 milionów osób, które obecnie mają wartość 100 000 USD lub więcej, mogą skutecznie przechowywać kolejne 5,9 miliona monet, co daje zaledwie 0,01 BTC na osobę.

Podsumowując, zakup 0,01 BTC dzisiaj, mógłby wywindować Cię do grona 13% hodlerów, którzy trzymają najwięcej cyfrowych monet. Porównując względną koncentrację bogactwa rynków fiducjarnych i bitcoinów, miejsce w tym gronie daje taki sam wymiar prestiżu, jakim cieszyć się mogą „tradycyjni” milionerzy.

Źródło inspiracji do przygotowania niniejszej publikacji znajdziesz tutaj.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze