Bitcoin w stanie podwójnej bańki | Czy BTC zaliczy nowy rekord ceny jeszcze w tym roku?

Wskaźnik o nazwie Double Bubble Index sugeruje, że cena bitcoina zaliczy w tym roku jeszcze jeden szczyt…

Bitcoin szykuje się na nowy rekord ceny?

Dyrektor generalny firmy inwestycyjnej Capriole, Charles Edwards podkreślił, że rok 2021 kryje w sobie jedno kluczowe podobieństwo do cyklu podwójnej hossy z 2013 roku.

Jeśli w ogóle chcieć porównywać, komentatorzy nie do końca zgadają się co do tego, czy tegoroczne price action króla kryptowalut bardziej przypomina hossę z 2013 czy z 2017 roku. Edwards zwrócił jednak uwagę na fakt, że tym, co łączy ze sobą wskazane okresy, są halvingi, które nastąpiły rok wcześniej (28 listopada 2012 i 6 lipca 2016 roku).

Według Edwardsa, podobne wyniki w zakresie niezrealizowany zysk i stratę (UP&L) przyniósł tylko rok 2013.

„Nowe dowody na podwójną bańkę Bitcoina” – podsumował.

„W szczytach poprzednich cykli, odbicia nigdy nie były w stanie utrzymać niezrealizowanych zysków i strat powyżej 0,5. Udało się to osiągnąć tylko w kontekście podwójnej bańki z 2013 roku i jest możliwe do zaistnienia i tym razem”.

nowy rekord ceny bitcoina
Wykres niezrealizowanych zysków i strat BTC; źródło: Charles Edwards/Twitter

Takie spojrzenie na możliwy rozwój wydarzeń uwzględnia popularny model stock to flow, który wymaga w tym roku średniego odczytu BTC/USD na poziomie 100 000 USD lub więcej. Jego twórca, PlanB, podawał na koniec roku minimum 135 000 USD jako „najgorszy scenariusz” dla bitcoina.


Podwójna bańka?

To nie wszystko. Możliwość kolejnego szczytu ceny BTC jeszcze w tym roku sugerują wskazania narzędzia Bitcoin Bubble Index.

Wskaźnik ten jest dobrze udokumentowanym projektem open source. Przy tworzeniu wskazań indeksu „bitcoinowej bańki” narzędzie uwzględnia podstawowe informacje o cenie, 60-dniowy skumulowany wzrost, indeks gorących słów kluczowych (Google Trends), liczbę tweetów na temat BTC, średnią trudność wydobycia BTC (dziennie), średnią liczbę transakcji na blockchainie Bitcoina (dziennie) i kilka innych zmiennych.

Bubble Index osiągnął swój rekordowy poziom 119 w dniu 14 kwietnia, kiedy kurs BTC/USD wyznaczył swoje obecne ATH na poziomie 64 500 USD. Obecnie wskazuje 110, prawie tyle samo, co w przypadku szczytu ceny na wysokości 44 500 USD.

bitcoin bubble index
Bitcoin Bubble Index a wykres BTC/USD; źródło: Bybt

W maju, gdy bitcoin był na drodze do lokalnych minimów w wysokości 29 000 USD, dane z firmy analitycznej Glassnode również wskazywały na powtórkę z 2013 roku:

glassnode bitcoin btc
źródło: Glassnode

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze