PlanB: Najgorszy scenariusz dla bitcoina na lipiec

Popularny analityk kryptowalutowy, PlanB, przedstawił najgorszy (jego zdaniem) scenariusz dla ceny bitcoina na lipiec.

Powszechnie obserwowany analityk, który zyskał ogromną liczbę zwolenników w związku z pionierskim zastosowaniem modelu „stock-to-flow” (S2F) do prognozowania ceny bitcoina, stwierdził, że S2F jest w fazie „make or break”. W opinii PlanB oznacza to, w ciągu najbliższych 6 miesięcy model zostanie potwierdzony lub całkowicie unieważniony.

S2F jest tradycyjnie stosowany do prognozowania cen towarów takich jak złoto i srebro. Model przewiduje wydajność danego zasobu w oparciu o założenie, że cena rośnie, gdy zasób staje się coraz rzadszy. PlanB wykorzystał S2F, aby przewidzieć, że bitcoin osiągnie szczyt w wysokości 288 000 USD w bieżącym cyklu hossy. Analityk przyznał się jednak swoim 609 000 zwolennikom, że pogłębienie niedźwiedziego price action BTC może ostatecznie zakwestionować model.

„Cena zamknięcia w czerwcu 35 037 USD… Znacznie poniżej modelu S2F, jak w styczniu 2019 r. Następne sześć miesięcy będzie oznaczać być albo nie być dla S2F (ponownie).”

s2f planb
źródło: PlanB/ Twitter

Według PlanB, najgorszym scenariuszem dla ceny bitcoina w lipcu jest miesięczne zamknięcie na poziomie 28 000 USD. Analityk twierdzi, że nadchodzą lepsze dni dla BTC; zauważa, że ​ możliwe miesięczne zamknięcie dla BTC w sierpniu wynosi 47 000 USD. Twierdzi również, że 64 000 dolarów nie było bynajmniej szczytem ambicji i aspiracji dla bitcoinowych byków.

Niezachwiana wiara we wzrosty

PlanB dodaje, że mógł popełnić błąd odrzucając ideę zmniejszania zwrotów lub koncepcję, że każdy cykl byka bitcoina staje się mniej niestabilny, a zatem osiąga szczyty po niższej cenie w stosunku do poprzedniego.

Następne sześć miesięcy ma pokazać, jak sprawy potoczą się dalej. PlanB nadal wierzy w to, że bull run może wynieść cenę kryptowaluty jeszcze wyżej, aż na terytoria sześciocyfrowe.

„Wygląda na to, że zbyt wcześnie odrzuciłem scenariusz malejących zwrotów. Kluczowe pytania na najbliższe 6 miesięcy brzmią następująco:

1) Czy 64 000 USD było ATH i czy będziemy oscylować między 25 000 a 50 000 USD?
2) A może 64 000 USD nie było szczytem i hossa skieruje cenę w kierunku zakresu zawierającego się pomiędzy 100 000 a 288 000 USD?

Moje pieniądze lokuję w opcji numer dwa.”

planb

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

forum-post
Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx