Bitcoin po 160 000 dolarów jeszcze w tym roku?

Alex Mashinsky (CEO Celsius) twierdzi, że najbliższe miesiące mogą przynieść duże wzrosty kursu BTC. Według niego istnieje realna szansa, że bitcoin niedługo osiągnie 160 000 dolarów.

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs najstarszej kryptowaluty wzrósł o 3,3%, jednak wciąż jest to o 44% mniej niż podczas kwietniowego ATH. Czy w takiej sytuacji kwota 160 000 dolarów jest realna do osiągnięcia?

Bycze prognozy długoterminowe

Cena, jaką przewiduje Alex Mashinsky, wydaje się w tym momencie bardzo „bycza”, ale jednocześnie jest bardziej prawdopodobna niż ta, o którą niedawno prognozował PlanB (Czy wartość bitcoina przekroczy w tym roku milion złotych?).

Zdaniem współtwórcy platformy Celsius tegoroczne szczyty dopiero przed nami, a ostatnia korekta była nieunikniona, jeżeli weźmie się pod uwagę osiągnięcie kolejnego ATH. Jednocześnie zauważa, że zbyt wielu ludzi jest teraz chciwych:

„Too many people got greedy.”

Przy obecnym kursie dolara (3,79) wartość BTC, jaką przewiduje Alex Mashinsky, wyniosłaby prawie 607 000 złotych.

Co to jest Celsius?

Aplikacja Celsius pozwala użytkownikom czerpać korzyści z depozytów oraz pożyczać kryptowaluty na niewielki procent. Reklamowana jest hasłem „Odbankuj się” (Unbank yourself), do czego – zdaniem twórców aplikacji – wystarczą cztery kroki: zainstalowanie aplikacji Celsius (dostępne są wersje na iOS oraz Android), zweryfikowanie konta, zdeponowanie środków i odbieranie odsetek.

Tego typu aplikacji jest oczywiście wiele, jednak Celsius ma trzy istotne zalety:

  1. Duże zaufanie ze strony użytkowników.
  2. Regularne wypłaty odsetek (co poniedziałek).
  3. Brak kosztów za zlecenie wypłaty z Celsius.

Oprócz popularnych kryptowalut (między innymi BTC, ETH, LTC), użytkownicy mogą zdeponować również stablecoiny (poznaj definicję stablecoin). Dodatkowo niebawem pojawi się karta z cashbackiem, która może stać się konkurencją dla podobnych produktów oferowanych przez Binance oraz Crypto com.

Przeniesienie biur z Wielkiej Brytanii do USA

Ze względu na problemy Binance w Wielkiej Brytanii i inne tego typu wydarzenia wynikające z niepewnej sytuacji firm zajmujących się kryptowalutami, Celsius niebawem przeniesie swoje biura do USA.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze