Czy wartość bitcoina przekroczy w tym roku milion złotych?

Popularny analityk PlanB uważa, że jedyną opcją dla kursu BTC w 2021 roku jest wzrost. Zaskakuje natomiast maksymalna wycena jaką, zdaniem analityka, kryptowaluta może osiągnąć jeszcze w tym roku.

W obecnej sytuacji, gdy od kilku tygodni na rynku dominują spadki, nawet najmniejsze i krótkotrwałe wzrosty dają inwestorom nadzieję. Jeżeli spełnią się przewidywania, które przedstawił PlanB, to osoby mające w portfelu BTC nie będą miały powodów do niezadowolenia.

Bitcoin po 450 tysięcy dolarów

Analityk w dniu 20 czerwca 2021 roku podzielił się dwoma prognozami związanymi z wyceną najpopularniejszej kryptowaluty. Pesymistyczna (a więc dużo bardziej prawdopodobna) zakłada, że jeszcze w tym roku cena bitcoina zbliży się do 135 000 dolarów. W przeliczeniu na złotówki (po obecnym kursie 3,84) dałoby to 518 062 złotych za jednego BTC.

Druga, a tym samym o wiele bardziej „bycza” prognoza zakłada, że w październiku za 1 BTC trzeba będzie zapłacić nawet 450 000 dolarów. Na chwilę obecną byłoby to 1 726 875 złotych.

Tego typu prognozy ceny BTC są sprzeczne z aktualną sytuacją na rynku, ale jednocześnie bitcoin wielokrotnie zaskakiwał nagłymi wzrostami (oraz oczywiście spektakularnymi spadkami, które zawsze należy mieć na uwadze przy podejmowaniu decyzji o zakupie kryptowalut). Dodatkowo PlanB już jakiś czas temu twierdził, że spadki na bitcoinie są reżyserowane przez instytucje.

Czy bitcoin zabezpieczy inwestorów przed potencjalnym krachem?

Coraz więcej analityków i bogatych inwestorów zaczyna wspominać o możliwym krachu, na który duży wpływ ma ciągły dodruk dolara. Inwestorzy wybierają więc inwestycje w to, czego ilości nie da się sztucznie zwiększyć. Tym samym sięgają po klasyczne aktywa w postaci złota i srebra, ale jednocześnie coraz częściej w ich portfelu znajdują się również kryptowaluty. Przykład? Paul Tudor Jones postrzega BTC jako sposób na dywersyfikację portfela.

Aktualne prognozy autorstwa PlanB

Jeżeli chcesz być na bieżąco z prognozami i analizami przygotowywanymi przez PlanB, zajrzyj na jego profil na Twitterze. Aktualnie obserwuje go ponad 570 000 osób.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze