PlanB | Spadki na bitcoinie są reżyserowane przez instytucje

Analityk, który zastosował model „stock-to-flow” do prognozowania ceny bitcoina, twierdzi, że instytucje celowo obniżają cenę kryptowaluty, aby kupić ją po niższej cenie.

W ostatnim podcaście Bitcoin Fundamentals na kanale Prestona Pysha PlanB powiedział, że price action bitcoina z ostatnich kilku miesięcy sugeruje, że ktoś próbuje wpłynąć na rynek.

„Price action, którego świadkami byliśmy w zeszłym miesiącu, a zwłaszcza spadkowe z tego miesiąca, zawsze miało miejsce w niepłynnych godzinach rynku. Więc to było celowe działanie na obniżenie ceny. Sprzedaż nie była prowadzona przez kogoś, kto mógłby chcieć zarobić jak najwięcej dolarów za swojego bitcoina. Działania sprzedażowe prowadzone były w okresach braku płynności na rynku, zbyt duży kawałek, aby uzyskać dobrą cenę, więc była to sprzedaż z intencją obniżenia ceny.”

PlanB dostrzega zatem wyraźny wzór destrukcyjnej sprzedaży na rynku, co według niego wskazuje na to, że gracze instytucjonalni gromadzą coraz większe ilości kryptowaluty po niższych cenach.

„Właściwie, jeśli spojrzysz na wykresy cen, na przykład wykres dzienny z ostatnich kilku miesięcy, zobaczysz, że wszystkie te destrukcyjne wyprzedaże [zdarzenia], cała ta wyprzedaż, która notabene miała miejsce (dziwnym trafem) pod koniec każdego miesiąca, cała ta sprzedaż została kupiona w ciągu jednego lub dwóch tygodni. To było jak odzyskanie w kształcie litery V, które nastąpiło w ciągu dwóch tygodni. To również jest dla mnie trochę charakterystyczne dla zakupów prowadzonych przez instytucje, które odstraszyły ludzi od zajmowania pozycji. Wraz ze swoimi rynkami OTC (over-the-counter) płoszą sprzedawców i zwykłych ludzi z zajętych pozycji, a nawet doprowadzają do ich likwidacji, po czym w kolejnych tygodniach sami kupują.

Jest to szczególnie skuteczne, jeśli sprzedajesz i obniżasz cenę w niepłynnych godzinach, a następnie kupujesz w małych porcjach w godzinach płynnych. W zasadzie to obserwuję to od stycznia, a więc przez ostatnie pięć miesięcy. W mojej opinii to bardzo, bardzo byczy sygnał.”

W nowym tweecie PlanB pokazuje cztery przypadki, w których ceny szybko wróciły do normy po brutalnych wyprzedażach.

„Sprzedaż dużych partii BTC w godzinach braku płynności pod koniec każdego miesiąca, a następnie ciągłe kupowanie małych ilości w godzinach płynnych na początku każdego miesiąca. Cztery odzyskania w kształcie litery V. Zakupy instytucjonalne?”

spadki na bitcoinie

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze