Bitcoin w ofercie setek amerykańskich banków jeszcze w tym roku

Kierownictwo firmy NYDIG zajmującej się powiernictwem kryptowalut poinformowało, że setki amerykańskich banków wdrażają usługi związane z bitcoinem (BTC) dla swoich klientów.

Największy bitcoinowy news roku?

NYDIG z siedzibą w Nowym Jorku jest spółką zależną Stone Ridge, zarządzającą aktywami o wartości 10 miliardów dolarów. Firma podjęła współpracę z gigantem fintech Fidelity National Information Services, aby umożliwić bankom w USA oferowanie bitcoina swoim klientom.

Według Patricka Sellsa, szefa bankowości w NYDIG, „setki” banków prowadzą już działania związane ze zwiększeniem ekspozycji na BTC. Mają zaoferować niebawem cyfrową walutę do kupna, sprzedaży, inwestowania i handlu.

„To, co robimy, to ułatwianie codziennym Amerykanom i korporacjom kupowania bitcoinów poprzez relacje z bankami. Jeśli używam aplikacji mobilnej do wszystkich operacji bankowych, teraz mam możliwość kupowania, sprzedawania i utrzymywania bitcoinów”– powiedział Sells.

Mówi się, że firma prowadzi rozmowy z niektórymi z największych banków w USA, ale w programie uczestniczą również mniejsi gracze branży finansowej, tacy jak Suncrest, bank społecznościowy z siedzibą w Kalifornii, mający siedem oddziałów.

Dlaczego banki miałyby zacząć oferować bitcoin klientom indywidualnym?

Jak mówi Yan Zhao, prezes NYDIG, banki i instytucje finansowe codziennie nadzorują miliony dolarów wysyłanych na giełdy kryptowalut, takie jak Coinbase, Kraken i inne.

To nie tylko banki myślą, że ich klienci chcą bitcoina, ale mówią: „Musimy to zrobić, ponieważ widzimy liczby”- powiedziała Zhao, dodając: „Widzą depozyty trafiające do Coinbase, Galaxy czy Krakena.” Ten tort jest nad wyraz apetyczny.

„Większość ludzi nie jest w stanie inwestować w rzeczy, w które wchodzą inwestorzy instytucjonalni. Z bitcoinem dostępnym w Twoim banku, który można kupić już za 1 dolara, masz teraz atrakcyjne aktywa, które są dostępne dla każdego w dowolnej wysokości. Uważamy, że to ogromne znaczenie dla wzmocnienia pozycji ekonomicznej”– wyjaśniła Zhao, odnosząc się do stale rosnącego popytu na usługi związane z BTC ze strony odbiorców detalicznych.

Rob Lee, szef bankowości cyfrowej w Fidelity National Information, skomentował, że setki małych amerykańskich banków mogą zmusić duże firmy, takie jak JPMorgan Chase, Goldman Sachs i inne, do oferowania usług kryptowalutowych swoim klientom.

Takie banki do tej pory niechętnie oferowały usługi handlu BTC (ewentualnie tylko dla zamożnych klientów) ale żadnych dla zwykłego inwestora indywidualnego. Ale czy to może się wkrótce zmienić?

W czym problem?

W tym, co zawsze:

Jaka jest Twoje opinia na ten temat?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze