Bitcoin | S2F chodzi „jak w zegarku”

Chociaż cena BTC uległa cofnięciu, kryptowaluta zamknęła ubiegły tydzień „na zielono” i wydaje się pozostawać na dobrej drodze w odniesieniu do długoterminowych modeli prognostycznych, takich jak S2F.

Bitcoin spada po weekendowym szczycie wyznaczonym na poziomie 42 628 USD. Poranna sesja azjatycka przyniosła na rynkach kolor czerwony. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, BTC spadł o około 5% do 39 726 USD (CoinGecko).

Jakkolwiek krótkoterminowy ruch korygujący cenę był – ogólnie rzecz biorąc – spodziewany i oczekiwany, wskaźniki długoterminowe nadal znajdują się na terytorium zwyżkowym. Crypto YouTuber i analityk branżowy Lark Davis zauważył, że BTC zamknął cotygodniową świecę powyżej 21-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej.

„Bitcoin właśnie zamknął tygodniową świecę powyżej linii kluczowego oporu i powyżej 21-tygodniowej EMA!”

bitcoin
źródło: Lark Davis/ TradingView

Stock-to-Flow chodzi „jak w zegarku”

Wszystko wskazuje na to, że PlanB przestał (być może na chwilę) martwić się o przyszłość zastosowania modelu S2F do prognozowania ceny BTC.

„Cena zamknięcia bitcoina w lipcu 41 490 USD … odbiła się od dołków, jak w zegarku”

bitcoin s2f

Implementacja S2F w kontekście BTC została pierwotnie zaproponowana w marcu 2019 r., zagłębiając się w związek między „produkcją” podaży a obecnymi dostępnymi zapasami, obliczając i prognozując wartość BTC na podstawie wskaźnika niedoboru cyfrowego aktywa.

Choć jest to często kwestionowane, model przewiduje, że do końca tego roku cena BTC osiągnie 100 000 USD. Jak dotąd jednak model się sprawdza, a cena pozostaje w jego granicach.

Analityk „Dave the Wave” opublikował bardziej niedźwiedzią prognozę:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze