Bitcoin: Byki pożarły oczekujące zlecenie sprzedaży 10 000 BTC

20 553

Jak donosi Wu Blockchain, bycze momentum na rynku bitcoina zdołało przesłonić gigantyczne, oczekujące zlecenie sprzedaży, opiewające na 10 000 BTC.

Rynek nie zauważył rekordowego zlecenia sprzedaży 10 000 BTC

Zgodnie z danymi TradingView, na parze BTC/USDT na giełdzie OKEx pojawił się dziś duży skok wolumenu obrotu. Ponieważ efekt złożonego zlecenia sprzedaży nie pojawił się na wykresie, najprawdopodobniej został „wchłonięty” przez siłę nabywczą rynku:

W przypadku realizacji tak dużych zamówień inwestorzy dostrzegają zwykle na świecy dziennej znaczny knot. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z tak stabilnego obrazu price action jest to, że aktualny trend porusza się z silnym wsparciem i wysoką płynnością.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze