Bitcoin: Nadchodzi szok podażowy…

Troy Gayeski z SkyBridge Capital przewiduje, że bitcoin doświadczy kryzysu po stronie podaży podobnego do tego, który miał miejsce w zeszłym roku, kiedy zaczynała się hossa.

Podczas wywiadu udzielonego Blombergowi Gayeski wspomniał, że dostrzega sygnały on-chain wskazujące, że pewna grup użytkowników wróciła na rynek, by kupować BTC.

„Kiedy patrzymy teraz na dane on-chain, mówią one w zasadzie o tym, że wielu silnych hodlerów umacnia się i akumuluje z tych, którzy weszli do gry pod koniec zeszłego roku. Rynek przygotowuje się do pewnego rodzaju szoku podażowego, bardzo podobnego do tego, który mieliśmy w październiku/listopadzie.

Przed nami zatem zwiększona niestabilność. […] Uważamy, że stosunek ryzyko-nagroda jest teraz ponownie przekrzywiona w górę”.

Podczas gdy Skybridge Capital jest długoterminowo zwyżkowy na Bitcoinie, Gayeski dodaje, że fundusz hedgingowy zmniejszył swoją pozycję we flagowej kryptowalucie jeszcze przed majowym załamaniem cen na rynkach kryptowalut.

„Tym, co zasadniczo zrobiliśmy, było zmniejszenie wymiaru pozycji, aby nie dopuścić do strat z tytułu pogłębienia spadków, a w naszych portfelach pod koniec marca mieliśmy więcej odpływów niż wpływów”.

Gayeski twierdzi, że po zmniejszeniu ekspozycji na bitcoin, fundusz hedgingowy przeniósł część wpływów na drugą co do wielkości kryptowalutę według kapitalizacji rynkowej:

„Od tego czasu przenieśliśmy niewielką część kapitału do ethereum. Uważamy, że sytuacja na rynku jest dość prosta, ponieważ: bitcoin będzie liderem rynku pod względem przechowywania wartości, a ethereum, przynajmniej na razie, jest liderem na rynku pod względem wykorzystania transakcji. Tak więc mamy tam małą dywersyfikację. Podsumowując, mamy w ETH 9%.”

Willy Woo: To jest hossa

Podczas wywiadu przeprowadzonego przez Anthony’ego Pompliano Woo powiedział, że opierając się na danych on-chain można wnioskować, że jest tylko kwestią czasu, zanim wiodąca kryptowaluta wejdzie w kolejną fazę hossy.

„To hossa. Nie da się tego pomylić. Mamy rentgenowski obraz tego, co robią inwestorzy, i rynek pozostaje byczy, podczas gdy cena spada w dół. Myślę, że następnym ważnym wydarzeniem jest sytuacja, w której fundamenty przeprowadzają squeeze price action i wyłamujemy się z tego, co nazwałbym pasmem reakumulacji, w samym środku hossy”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze