BTC | Echa rajdu ceny z grudnia 2017 czy dalsza niepewność?

3 157

Znany trader i analityk bitcoina opublikował tweet, który dość optymistycznie porównuje bieżącą aktywność BTC z pierwszymi symptomami pamiętnego rajdu ceny z 2017 roku. Myślenie życzeniowe czy realna „powtórka z rozrywki”?

Echa rajdu ceny BTC z grudnia 2017?

AngeloBTC to samozwańczy „zaklinacz wielorybów”, który zyskał rozgłos jako najlepszy broker na BitMEX. Niedawno przedstawił swoim obserwatorom (149 tys.) z pozoru niewinny obrazek ilustrujący walkę niedźwiedzi z bykami na wykresie BTC.

Ten tweet to jednać zdecydowanie coś więcej. Jest on niejako lustrzanym odbiciem tego, który napisał w styczniu 2017 r., na początku długofalowego boomu i wzrostu kursu bitcoina do rekordowo wysokiego poziomu około 20 000 $.

„The Moon is waiting” ! 30 000 USD?

Jeszcze w połowie marca, właściwie w dniu pamiętnych spadków Angelo przewidywał, że bitcoin może być na jak najlepszej drodze do 30 000 USD (długoterminowo):

Tymczasem inny znany wieloryb BTC, Joe007, zdał się odświeżyć swój punkt widzenia na rokowania króla kryptowalut..

Trader, który wielokrotnie zajmował najwyższe miejsca na bitfinexowej tabeli wyników stwierdził, że jego krótkoterminowy, niedźwiedzi scenariusz został unieważniony. Nie zmienia to jednak faktu, że w najbliższej przyszłości niedźwiedzie mogą zaatakować ponownie.

FOMO?

Ostatnio pojawiły się doniesienia o niebotycznym poziomie obrotów na wiodących giełdach kryptowalut, na przykład Binance. Joe zdaje się jednak uznawać ostatni wzrost BTC za „zorganizowany rajd FOMO”. Już w lutym pisał, że jego zdaniem rynek jest teraz przepełniony „phantom money” i przesycony przypadkami spoofingu. Zaznaczał przy tym, że na rynek kryptowalut wpływa realnie bardzo niewiele środków FIAT.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, BTC wyceniany jest na poziomie 8852 USD. Stanowi to niecałe 2% wzrostu w skali ostatnich 24 godzin:

btc
kurs BTC USD od TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze