Spoofing na bitcoinie | Co napędza price action bitcoina w 2020 r.?

4 430

Kryptowalutowy wieloryb Joe007 twierdzi, że za ostatnim wzrostem bitcoina do 10 000 $ stoją „pieniądze – widmo”. Spoofing na bitcoinie? To już chyba nie pierwszy raz.

Najlepszy trader na Bitxinex – znany jako Joe007 twierdzi, że taktyki handlowe, takie jak spoofing wydają się być główną siłą napędzającą zachowanie ceny BTC w 2020 roku.

Krótko mówiąc, spoofing polega na próbie stworzenia fałszywego poczucia popytu poprzez składanie dużych zamówień kupna lub sprzedaży bez zamiaru ich realizacji.

„Tak długo cenę możesz podnosić wyłącznie dzięki fantomowym pieniądzom. W pewnym momencie ludzie chcieliby wypłacić swój szalony zysk tylko po to, aby nie znaleźć nikogo po drugiej stronie rynku. To dopiero byłoby show. ”

Wszystko kręci się wokół Tethera

W zeszłym tygodniu Joe martwił się brakiem napływu FIAT-ów na kryptowalutowe rynki.

Wieloryb obserwuje kapitalizację rynkową stablecoina Tether (USDT), który jest wykorzystywany przez traderów miedzy innymi do wychodzenia z pozycji. Teoretycznie rosnąca kapitalizacja rynkowa Tether może sygnalizować napływ gotówki na rynek.

Tether Limited, firma stojąca za Tether, historycznie wybijała nowe USDT w okresach intensywnych rynków byka na bitcoinie. Chociaż wielokrotnie napotykała zarzuty manipulacji na rynku, firma twierdzi, że tworzy nowe tokeny po prostu w celu zaspokojenia popytu.

Nie dawniej jak wczoraj Tether Limited wybił 25 milionów USDT. Pojawiają się komentarze, że ta „paczka” tokenów jest częścią wcześniej ustalonego swapu tokenów i tak naprawdę nie zwiększy ogólnej podaży Tether.

Spoofing na bitcoinie nie przeszkadza Joe doceniać Bitcoina

Pomimo teorii o spoofingu i kontrowersji wokół podaży Tethera, Joe007 wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie wyjść z rynku kryptowalut.

Trader mówi wprost, że wciąż fascynuje go technologia BTC i jej potencjał do wywierania transformującego wpływu na świat.

„Bitcoin to fascynująca, jedyna w swoim rodzaju rzecz, której nie można skopiować, która łączy kilka dość odległych dziedzin ludzkiej wiedzy, aby stworzyć zupełnie nowe zjawisko społeczno-kulturowo-ekonomiczne. Banalne jest stwierdzenie, że cena jest najmniej interesującym aspektem, aczkolwiek nadal jest prawdziwe. ”

źródło grafiki tytułowej: Portret Ducha autorstwa Nicole Coson

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze