Bitcoin: Czas na wybicie

Przez większą część minionych dwóch tygodni zakres ceny bitcoina poruszał się w coraz to węższych ramach. Teraz, gdy zakres zacieśnia się jeszcze bardziej, analitycy czekają na wybicie. Pytanie tylko, w którą nastąpi ono stronę…

Z ruchami ograniczonymi do określonych sztywno zasięgów w ciągu ostatnich dziesięciu dni, bitcoin przygotowuje się na kolejny duży krok w górę lub w dół. Aktualny wykres w skali dziennej wskazuje na to, że cena dochodzi już do końca ram potencjalnego trójkąta, co może niebawem doprowadzić do zwiększenia dynamiki price action.

Taki trójkąt może okazać się formacją kontynuacji, która spowoduje dalsze spadki ceny zgodnie z tym, co działo się na rynku od połowy kwietnia.

Krzyż śmierci na bitcoinie raz jeszcze

Jak informowaliśmy Was wczoraj, na wykresie króla kryptowalut zbliża się krzyż śmierci. Ta formacja również zwiastuje pogłębienie korekty. Niektórzy analitycy przewidują spadek nawet do poziomu 18 000 USD, co nie wydaje się niemożliwe, biorąc pod uwagę ostatnie nastroje na rynku.

Indeks strachu i chciwości Bitcoina wciąż jest wyjątkowo nisko, odnotowując (w chwili przygotowywania niniejszej publikacji) poziom „ekstremalnego strachu” wynoszący 24.

Sytuacja może nie być jednak taka zła. Długoterminowe, fundamentalne właściwości aktywa pozostają nienaruszone, a fundusze instytucjonalne są nim coraz bardziej zainteresowane.

Efekt instytucji?

Analityk i propagator modelu „stock-to-flow”, „PlanB”, przyjrzał się poprzednim korektom BTC. Zauważył, że wszystkie przybierały kształt litery V. Jego zdaniem, instytucje będą nadal kupowały bitcoiny.

„Sprzedaż dużych ilości w godzinach braku płynności pod koniec każdego miesiąca… a następnie ciągłe kupowanie małych ilości w godzinach płynnych na początku każdego miesiąca”.

Analityk makroekonomiczny i bitcoinowy inwestor Madelon Vos skomentował, że rynek doświadczy najprawdopodobniej ogromnego przełomu:

„W połączeniu z dodatnią dywergencją na RSI i symetrycznym trójkątem z możliwym wybiciem 10 000 $… bardzo prawdopodobny scenariusz. W ciągu najbliższych kilku tygodni możemy skończyć na około 48 lub 25 tys.”

Peter Brandt także zasugerował spadek do około 21 000 USD. Spytał, dlaczego ktokolwiek miałby odkupić nielewarowane pozycje długie, skoro rynek spadł już do tej pory tak głęboko:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze