PlanB: cena BTC zaczyna zachowywać się tak jak w 2013 roku

Długoterminowe prognozy ceny BTC oparte na S2F pozostają „niezmienne”, mówi twórca PlanB po rekordowej, czerwonej świecy z zeszłego miesiąca. Czy na pewno?

Bitcoin (BTC) wyrysował w maju największą, miesięczną świecę od dziesięciu lat. Popularny analityk PlanB twierdzi jednak, że i tak BTC może wzrosnąć do nowych rekordów wszech czasów jeszcze w tym roku.

BTC zaczyna wyglądać jak w 2013 roku

Propagator modelu prognozowania ceny BTC opartych na stock-to-flow napisał dzisiaj na Twitterze, że bitcoin zachowuje się tak, jak podczas hossy w 2013 roku.

Po spadku do 30 000 USD i kilku powtórnych testach tego poziomu, zaczynają pojawiać się obawy co do większego spadku, w wyniku którego kurs BTC/USD miałby zbliżać się do 20 000 USD lub nawet niżej.

Oznaczałoby to, że bitcoin po raz pierwszy przekracza rekord wszech czasów z poprzedniej hossy, w tym przypadku od 2017 roku.

Jednak dla PlanB takie zdarzenie jest mało prawdopodobne. Co więcej, niedawne price action może w rzeczywistości świadczyć o tym, że rynek zmienia swoje wyniki z 2013, a nie z 2017.

Podobieństwo z 2013 r.

Udostępniając najnowszą postać modelu cross-asset-to-flow (S2FX), PlanB zwrócił uwagę na podobieństwa między rokiem 2021 a zachowaniem bitcoina z lat ubiegłych.

„Nowa kropka: zamknięcie maja na poziomie 37 341 $… -35%… wiedzieliśmy, że bitcoin nie wzrośnie w linii prostej, a kilka -35% spadków jest podczas hossy możliwych (i rzeczywiście prawdopodobnych).” – napisał analityk komentarzach.

„Zaczyna wyglądać jak 2013. Model S2F (X) nienaruszony”.

btc s2f
źródło: tutaj

Wizja nowych ATH bitcoina pozostaje w grze

S2FX umieszcza BTC w wielu fazach, w których kryptowaluta przechodzi od marginalnego zjawiska do pełnoprawnej klasy aktywów. Ambitne prognozy modelu zakładają średnią cenę BTC na poziomie 288 000 USD jeszcze w obecnym cyklu halvingowym, który zawiera się między 2020 a 2024 rokiem.

Niedawne spadki wywołały pytania o skuteczność modelu. Warto pamiętać, że PlanB zawsze podkreślał, że nie jest ona gwarantowana. Tak czy inaczej, po uwzględnieniu spełnienia określonych założeń przez rynek, narracja o 2013 roku pozostaje silnym pretendentem do wyjaśnienia rajdu ceny BTC z bieżącego roku.

btc 2013
BTC/USD, 1-miesięczna świeca z 2013 roku; źródło: TradingView

Warto zauważyć, że praktyki akumulacyjne hodlerów mogą również skutkować scenariuszem „podwójnego szczytu” rozgrywającym się w 2021 r. — podobnie jak w 2013 r. Dla doświadczonego tradera Petera Brandta, który w tym tygodniu opowiadał się powyższym scenariuszem, ruch ceny do nowego ATH może nastąpić dopiero po kolejnej fali spadków. Byłoby to zgodne z historycznym precedensem.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze