Hossa na bitcoinie powróci. Chcesz wiedzieć kiedy?

Trader kryptowalut Dave the Wave, który przewidział spadek ceny BTC z 60 000 dolarów, wierzy, że hossa na bitcoinie powróci.

W nowym tweecie analityk znany jako Dave the Wave powiedział swoim 59 300 obserwujących, że bitcoin może odwrócić swój niedźwiedzi trend na byczy gdzieś w trzecim kwartale tego roku.

„Z drugiej strony, na podstawie dynamiki mierzonej na histogramie, istnieje duża szansa, że cena zmieni kierunek już w sierpniu”.

hossa na bitcoinie
źródło: Dave the Wave/ Twitter

Możliwy spadek do 20 000 USD

Chociaż Dave the Wave widzi możliwy zwrot dla bitcoina w nadchodzących miesiącach, dodaje, że BTC tworzy niedźwiedzi wzorzec kontynuacji. Ma on wskazywać na to, ze król kryptowalut może spaść nawet do 20 000 USD, zanim będzie mógł zainicjować kontynuację wzrostów.

„Zaczyna wyglądać na to, że formacja głowy i ramion na niższych interwałach czasowych, może się właśnie rozgrywać…”

Co dalej?

Wcześniej w tym miesiącu Dave the Wave powiedział, że cena bitcoina porusza się w kanale spadkowym co sugeruje, że mogliśmy mieć do czynienia z lokalnym szczytem. W tym czasie wiodąca kryptowaluta była notowana poniżej 60 000 USD.

„Oczywiście nie ma co do tego pewności [* szczególnie * w krótkim okresie czasu], ale price action jest obecnie na drodze do serii niższych szczytów i niższych dołków… Z pewnością wydaje się, że cena osiągnęła znaczący poziom tutaj, na południe od szczytu kanału wzrostu logarytmicznego.”

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze