ATH trudności wydobycia Bitcoin

2 036

Zaledwie dwa miesiące po majowym halvingu mamy ATH trudności wydobycia Bitcoin! Rekordowe poziomy osiąga również hash rate rate. Rzućmy okiem na sytuację tych wskaźników po halvingu.

Po ubiegłotygodniowym, rekordowo wysokim wyniku hash rate, ostatnia korekta trudności spowodowała zmianę o + 9,89%, co doprowadziło do nowego rekordowego poziomu ponad 17,3. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, zachęcamy do lektury komentarzy, które poprzedziły te wydarzenia:

Pomimo stagnacji w kontekście ceny BTC i braku znaczącego price action, fundamenty zabezpieczające sieć wydają się być tak zdrowe, jak nigdy dotąd. Jest to pozytywna wiadomość dla inwestorów zaniepokojonych wcześniejszym spadkiem hash rate i ​​trudności po historycznym, trzecim zmniejszeniu nagrody za wydobycie bloku w sieci.

Bitcoin po halvingu

Niektórzy analitycy przewidywali, że tegoroczny halving doprowadzi do masowej kapitulacji ze strony nierentownych górników.

Natychmiast po halvingu, nastąpił znaczny spadek hash rate, a następnie dwie redukcje trudności wydobycia. Jednakże w ubiegłym miesiącu trudność wydobycia odrobiła straty i poszybowała w górę o 14,95%. Tym ruchem odwróciła praktycznie dwa poprzednie spadki.

Utrzymać czas bloku w ryzach

Trudność wydobycia jest automatycznie dostosowywana co 2016 bloków (lub około 14 dni), aby zapewnić, że nowe bloki są wytwarzane średnio co 10 minut.

Zasadniczo trudność zmienia się wraz ze hash rate (zwiększenie mocy skrótu oznacza szybsze bloki, więc trudność musi również zostać zwiększona).

Wyższe poziomy trudności mogą mieć również wpływ na rentowność wydobycia, co powoduje, że niektórzy górnicy wyprzedają się. Gdy do tego dojdzie, może to spowodować spadek hash rate.

ATH trudności Bitcoin | Czy obawy okazały się bezpodstawne?

Czy biorąc pod uwagę, że zarówno hash rate, jak i trudność osiągają obecnie historyczne maksima, wszelkie obawy dotyczące wpływu halvingu są bezpodstawne? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze