Trudność wydobycia Bitcoin zwiększy się jeszcze dzisiaj | Najświeższe komentarze z branży

3 917

Dwóch graczy z branży miningowej zastanawia się, co dalej z wydobyciem bitcoinów. W obecnej chwili wydaje się, że maszyny górnicze działają i pracują ciężko, ponieważ wydobycie bitcoinów (BTC) będzie coraz trudniejsze. Czy trudność wydobycia Bitcoin znajduje się w przedsionku nowego, rekordowego poziomu, który zwiększy koszty operacyjne wydobycia cyfrowej monety…

Trudno, trudno, coraz trudniej…

Trudność wydobycia Bitcoin jest miarą tego, jak trudno konkurować o nagrody górnicze w sieci. Wskaźnik ma wkrótce osiągnąć dwa kamienie milowe: ATH oraz wkroczyć na nieznane dotąd terytorium 17 T.

Niedawne szacunki puli wydobywczej BTC.com zakładają, że trudność wydobycia Bitcoin wzrośnie o 8,92%, pomijając tym razem całkowicie zakres 16 T wspinając się od razu do 17,19 T. Dostosowanie trudności wydobycia spodziewane jest już dzisiaj ok. g. 11:00:

trudność wydobycia
źródło: tutaj

Ma to wynikać z niezmienionego poziomu trudności podczas poprzedniej korekty i najwyższego skoku od dwóch lat odnotowano w połowie czerwca, który sam był poprzedzony ósmym najwyższym spadkiem.

Ostatni raz trudność przekroczyła 16 T na początku maja, przed trzecim halvingiem Bitcoina. Ale poprzedni rekordowy poziom miał miejsce nawet wcześniej, na początku marca tego roku, z 16,55 T.

Trudność wydobywania jest dostosowywana co dwa tygodnie (a dokładniej co 2016 bloków), aby utrzymać normalny 10-minutowy czas bloku.

S19 vs S17

Tymczasem moc obliczeniowa sieci, zwana hash rate, również rośnie. Od poprzedniej korekty trudności w dniu 30 czerwca hashrate (średnia ruchoma z 7 dni), wskaźnik skoczył o prawie 7%.

trudność wydobycia
źródło: BitInfoCharts

Tim Rainey, dyrektor finansowy Greenidge Generation powiedział, że przyczyną ostatnich wzrostów hash rate leży w maszynach nowej generacji pochodzących z wstępnych, internetowych zamówień, które zostały złożone kilka miesięcy temu:

„Te nowsze maszyny mają większy współczynnik haszowania na maszynę niż ich poprzednia generacja. Różnica ta jest dwukrotnie większa w przypadku wiodących na rynku maszyn Antminer firmy Bitmain, gdzie Antminer S19 ma dwukrotnie większy hashrate niż jego poprzednik Antminer S17. Ponadto, proces ten katalizują większe zamówienia hurtowe z przemysłowych centrów danych, które wypuszczają na rynek starszą maszynę modele”.

„Chińczyki trzymają się mocno”

Tymczasem CEO BTC.TOP – Jiang Zhuoer szacuje, że chiński udział w światowym hash rate (blisko 70%) nie ulega bynajmniej zmniejszeniu.

„Doświadczeni górnicy kontynuują kopanie z zyskiem przy użyciu bardzo popularnego Antminera S9 starej generacji po modyfikacjach oprogramowania, które zwiększają wydajność, aby sprostać ich modelom biznesowym. Będą to robić również po nadchodzącym dostosowaniu trudności”.

Jako przykład, Zhuoer podał górnika Antminer S9, który ma wydajność energetyczną 92 J/TH, stwierdzając, że „z oprogramowaniem układowym z funkcją Asic-boost i po jego podkręceniu jesteśmy w stanie pracować z prędkością 78 J/TH. Nawet jeśli wydajność maszyny ma z czasem ulec pogorszeniu, nadal może osiągnąć efektywność przynajmniej na poziomie 85J / TH”.

BTC.TOP również nie spodziewa się, że hash rate już niebawem ulegnie znaczącym zmianom. Według Zhuoera przemawiają za tym dwa główne powody:

  1. Większość centrów danych już sprzedała lub odłączyła maszyny górnicze starszej generacji, które nie mogły dłużej spełniać swoich wymagań dotyczących rentowności. Odsprzedane maszyny już działają w centrach danych, które będą je eksploatować z zyskiem przynajmniej do końca lata;
  2. Podaż urządzeń najnowszej generacji jest ograniczona. Bitmain, który posiada większość światowego rynku,sprzedaje górnikom irządzenie najnowszej generacji do końca tego roku. Maszyny MicroBT, który ma drugi co do wielkości udział w rynku, są wyprzedany do listopada, a wyczekiwany na na grudzień sprzęt najnowszej generacji nie jest jeszcze dostępny. Jednym z powodów tego kryzysu dostaw mogą być ciągłe problemy wewnętrzne i zarządzanie wewnątrz Bitmain i Canaan, trzeciego pod względem wielkości producenta jednostek wydobywczych pod względem udziału w rynku.

Sprzedać czy trzymać?

Kolejnym ważnym pytaniem jest to, czy i w jakim wymiarze górnicy będą sprzedawać BTC na rynku w nadchodzących tygodniach. Rainey twierdzi, że korekta trudności będzie miała niewielki wpływ na strategię kopalni. „Wykorzystują prognozy finansowe i analizy ryzyka do lepszego planowania” i „będą nadal realizować strategie, które ich zdaniem są najlepsze dla ich firmy”:

Górnicy będą podejmować decyzje o zlikwidowaniu większej części BTC w celu opłacenia rachunków lub wyłączeniu maszyn starej generacji w nadziei na odwrócenie podczas kolejnej korekty trudności”.

Prezes BTC.TOP przyznał, że „zawsze trzymamy tyle wydobytej kryptowaluty, ile to możliwe i sprzedajemy tylko ilość potrzebną do pokrycia kosztów operacyjnych”.

Według ByteTree, górnicy hodlowali BTC ostatnio częściej niż wydawali. W ubiegłym tygodniu wygenerowali 6950 BTC a wydali 6319 BTC.

trudność wydobycia
źródło: ByteTree

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze