Trudność wydobycia BTC rośnie o 7% | Gwałtowny wzrost i nowe ATH

3 531

Trudność wydobycia BTC odnotowała gwałtowny wzrost, który wyniósł ten kluczowy wskaźnik na nowe ATH. Obserwatorzy zastanawiają się, w jakich kategoriach rozpatrywać to wydarzenie – byczych czy niedźwiedzich?

ATH trudności wydobycia bitcoina

Trudność wydobycia w sieci Bitcoin zmienia się co 2016 bloków lub raz na dwa tygodnie. W dniu wczorajszym wskaźnik ten doświadczył niezwykle silnego impulsu wzrostowego. Dla przypomnienia:

W okolicznościach sporego spadku wyceny BTC, trudność wydobycia w jego sieci ustanowiła nowy rekord. Wczoraj wzrosła o około 7%, z 15,48 TH do 16,55 TH.

trudność wydobycia BTC
Trudność wydobycie BTC

Ta wartość oczywiście oznacza, że znalezienie nowego bloku nigdy nie było tak trudne. Komentatorzy zwracają też uwagę na to, że sieć Bitcoin nigdy nie była dzięki temu tak wysoce odporna na ataki.

Poprzednie ATH na poziomie 15,54 TH zostało ustanowione między 11 a 25 lutego 2020 r.

Brak oznak słabości

Aktualne ATH trudności wydobycia BTC można potraktować jako wskaźnik optymizmu górników. Pomimo problemów z rentownością odmawiają oni kapitulacji i odłączenia sprzętu górniczego.

Czy wiele układów ASIC może pracować na granicy rentowności? Już wcześniej pojawiły się doniesienia od F2 Pool, że może do tego dojść przy wycenie bitcoina poniżej 8000$.

Niektórzy analitycy interpretują jednak wzrost trudności wydobycia jako przejaw siły flagowego blockchaina.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze