456 BTC na 13 urodziny sieci króla kryptowalut

2 927

Trzeci spośród największych wielorybów uczcił urodziny sieci Bitcoin zakupem 456 cyfrowych monet.

Od powstania bloku genesis blockchaina Bitcoin (BTC), który wyznaczył początek łańcucha, minęło 13 lat. Właśnie w tych okolicznościach, trzeci co do wielkości wieloryb Bitcoin dokonał pierwszego dużego zakupu w 2022 roku.

Według danych Bitinfocharts, trzeci co do wielkości adres Bitcoin zwiększył dziś swoje saldo o 456 BTC po średniej cenie 46 363 USD, co odpowiada około 21 milionom USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, na adresie znajdowało się 120 845,57 BTC o wartości ponad 5,6 mld dolarów.

trzeci największy adres bitcoin
źródło: link

Wydaje się, że podmiot korzysta z obecnej zmienności cen. W ciągu ostatnich 24 godzin cena bitcoina spadła o 1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin i 7,9% w ciągu ostatniego tygodnia, sięgając w chwili publikacji ceny na poziomie około 46 730 USD.

Wśród analityków rynku bitcoina cały czas krążą obawy o pogłębienie wymiaru spadków. Tendencja ta utrzymuje się praktycznie od samego początku nowego, 2022 roku po tym, jak cena BTC spadła 1 stycznia poniżej 47 000 USD i nadal napotyka na silne przeciwności na wykresach o krótszych interwałach czasowych.

Pomimo krótkoterminowych trudności dla kursu BTC/USD, wielu inwestorów trwa przy swoim, nie tracąc wiary we wzrosty. GalaxyBTC udostępnił wczoraj wykres pokazujący potencjał, którego król kryptowalut mógłby doświadczyć w pierwszym kwartale 2022 roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze