Bitcoin w zwierciadle Grayscale

Końcówka ubiegłego roku stanowiła niemały problem zarówno dla inwestorów detalicznych jaki i instytucji. Price action króla kryptowalut odbiło się także na portfelach Grayscale. Grayscale Investments zarządza obecnie aktywami cyfrowymi o wartości ponad 43,6 mld dolarów.

Grudzień 2021

Zgodnie z treścią jednego z ostatnich tweetów Grayscale z zeszłego roku, wartość portfeli funduszu spadła o około 19% w porównaniu z jego wcześniejszym, grudniowym AUM (wartość aktywów w zarządzaniu) wynoszącym 53,9 miliarda dolarów.

Warto zauważyć, że spadek jest większy w porównaniu z listopadowym wymiarem AUM wynoszącym 60,9 miliarda dolarów. Tak czy inaczej Digital Currency Group stwierdziła, że jest jednym z największych konglomeratów funduszy zarządzających aktywami walut cyfrowych na świecie.

Wynika to głównie z faktu, że spadek AUM nastąpił na skutek niedawnego price action bitcoina i innych głównych kryptowalut. 62,6% zwrotu BTC w ciągu ostatnich 12 miesięcy towarzyszył ponad 17% miesięczny spadek ROI w ostatnim miesiącu i -7% w ostatnim tygodniu. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena BTC pozostaje znacznie poniżej psychologicznej granicy 50 000 USD, na poziomie 47 176 USD (CoinGecko). Co więcej, wskaźnik dominacji BTC pozostaje blisko 40%, poprawiając perspektywy dla altcoinów.

Rozwój, który robi wrażenie

Powstały we wrześniu 2013 roku Grayscale Bitcoin Trust to najstarszy i największy fundusz w koszyku Grayscale, który od początku swojego istnienia dał zwrot na poziomie 31 278,57%. Na dzień 31 grudnia GBTC szczycił się AUM w wysokości 30,4 mld dolarów. Po piętach depcze mu Grayscale Ethereum Trust, który jest drugim co do wielkości funduszem o wartości 11,6 miliarda dolarów. Pomimo znacznych spadków wartości aktywów zarządzanych przez wszystkie fundusze Grayscale, firma odnotowała wzrost w ciągu ostatniego roku ogromny wzrost. Kiedy spojrzymy na dane z grudnia 2020 r. okaże się, że obecna kwota AUM na poziomie 43 miliardów dolarów rosła z poziomu 13 miliardów USD aktualnych na dzień 14 grudnia 2020 r.

Raport ResearchAndMarkets.com wykazał, że GBTC i ETHE są popularnymi funduszami kryptowalutowymi, dzięki którym inwestorzy uzyskują ekspozycję na BTC i ETH:

„[To] ważna miara zainteresowania instytucji i zaufania do bitcoina i innych kryptowalut.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze