Dominacja Bitcoina spadła poniżej 40% | Czy to już sezon na alty?

3 974

Są tacy, którzy twierdzą, że wraz ze spadkiem wskaźnika dominacji rynkowej, bitcoin traci konkurencyjną przewagę „pierwszego gracza”. Czy sezon na alty już się rozpoczął?

Dominacja rynkowa bitcoina odnosi się do stosunku między kapitalizacją rynkową BTC a całkowitą kapitalizacją rynkową kryptowalut. Wskaźnik dominacji króla kryptowalut nadal spada. W tym tygodniu sięgnął nieco poniżej 40%. To bardzo blisko rekordowego minimum 36,7%, które zostało odnotowane w styczniu 2018 r.

dominacja bitcoina
BTC.D; źródło: link

Krytyk bitcoina i prezes Euro Pacific Capital, Peter Schiff, napisał na Twitterze, że BTC „traci swoją przewagę konkurencyjną jako pierwszy gracz”:

Sezon na alty rozpoczęty?

Dane opublikowane przez TradingPlatforms wykazują, że sezon na alty może znajdować się tuż za rogiem. W ciągu ostatnich siedmiu lat dominacja na rynku altcoinów wzrosła trzykrotnie z 21% w 2014 r. do około 60% w tym miesiącu.

Dominacja rynkowa Ethererum (ETH) nadal utrzymuje się powyżej 20% i wynosi prawie 500 miliardów dolarów. Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku wskaźnik ten uległ podwojeniu z poziomu około 10%.

W tweecie z 24 grudnia analityk „Altcoin Sherpa” stwierdził, że sezon na alty trwa już cały rok. Wykres dominacji rynkowej BTC miałby to tylko potwierdzać.

Bitcoin na radarze instytucji?

W wywiadzie udzielonym 28 grudnia dla CNBC, szefowa działu analiz rynkowych Genesis Trading, Noelle Acheson, powiedziała, że dostrzega „silne oznaki” przyspieszenia w zakresie potencjalnych inwestycji w aktywa cyfrowe ze strony inwestorów instytucjonalnych, które może być kontynuowane w przyszłym roku. Acheson dodała, że wymiar wzrostu inwestycji instytucji w przestrzeni aktywów cyfrowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy „był zdumiewający”.

W październiku br,, analitycy międzynarodowego giganta bankowego JPMorgan stwierdzili, że tegoroczny rajd BTC był napędzany zwiększonym apetytem inwestorów instytucjonalnych:

„Wydaje się, że inwestorzy instytucjonalni wracają do Bitcoina, być może postrzegając go jako lepsze zabezpieczenie przed inflacją niż złoto”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze