AVAX i CRO królami wzrostów ostatniego tygodnia

1 926

W ciągu ostatnich 7 dni, wśród wszechogarniającej czerwieni na mapie najważniejszych aktywów cyfrowych widać było w zasadzie tylko 2 zielone punkty: Avalanche (AVAX) i Crypto.com (CRO).

AVAX

Avalanche to platforma typu open source do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji i wdrożeń blockchain w przedsiębiorstwach w ramach jednego, interoperacyjnego, wysoce skalowalnego ekosystemu. Avalanche to pierwsza zdecentralizowana platforma smart kontraktów stworzona na skalę globalnych finansów, z niemal natychmiastową finalnością transakcji.

Według danych TradingView, AVAX odnotował w dniu wczorajszym nowy rekord ceny na wysokości 146.32 USD (Binance), co pozwoliło monecie wyprzedzić na moment Dogecoin (DOGE) i zająć 10 miejsce w zestawieniu aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji rynkowej.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, AVAX plasuje się na 11 pozycji tego zestawienia.

Od czasu największego jak dotąd ruchu w górę, cena AVAX oddała – prawdopodobnie na fali realizacji zysków – część zaliczonych wcześniej wzrostów. Obecnie AVAX kosztuje około 133,37 USD, co oznacza 1,84% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin, przy jednoczesnym wzroście o ponad 34% w skali tygodnia:

cena AVAX
cena AVAX; źródło: link

CRO

W whitepaperze Crypto.com Chain czytamy:

„Sieć Crypto.com została stworzona w celu zbudowania sieci projektów kryptowalutowych i rozwijania możliwości akceptowania kryptowalut jako formy płatności. Crypto.com Chain to wysokowydajne natywne rozwiązanie oparte o blockchain, które sprawi, że przepływ transakcji między użytkownikami a akceptantami kryptowalut będzie płynny, opłacalny i bezpieczny.

Firmy mogą korzystać z Crypto.com Pay Checkout i/lub Invoice, aby umożliwić klientom realizację transakcji oraz płacenie za towary i usługi za pomocą kryptowalut poprzez aplikację Crypto.com Wallet. Firmy otrzymują wszystkie swoje płatności natychmiast w CRO, stablecoinach lub FIAT.

Użytkownicy mogą wymieniać CRO, być dostawcami płynności i zwiększać swoje zyski nawet 20-krotnie, kiedy stakują CRO.”

Cena natywnego tokena sieci Crypto.com (CRO) tylko w ciągu ostatniej doby zaliczyła ponad 13% wzrost. Ostatnie 7 dni przyniosły na rynku tego aktywa wzrost w wymiarze przekraczającym 50%.

Cena CRO
Cena CRO; źródło: link

W rankingu walut cyfrowych o największej kapitalizacji CRO zajmuje aktualnie 13 miejsce.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze