Zhu Su o Ethereum: „wszyscy są już zbyt bogaci, aby pamiętać, co pierwotnie zamierzali zrobić”

12 462

Dyrektor generalny i założyciel funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC) Zhu Su podzielił się swoimi przemyśleniami na temat stanu Ethereum i swojej roli w rozwoju tej sieci.

W wątku z 21 listopada Su zasugerował, że ​​„wszyscy są już zbyt bogaci, aby pamiętać, co pierwotnie zamierzali zrobić”:

„Tak, porzuciłem Ethereum, mimo że wspierałem je w przeszłości.

Tak, Ethereum porzuciło swoich użytkowników, mimo że wspierało ich w przeszłości.

[…]

— Zhu Su (@zhusu) 21 listopada 2021

Około pięć godzin później Su wezwał swoich zwolenników do „pracy w kierunku wspólnego celu”, twierdząc, że „kocha Ethereum i to, co sieć ze sobą niesie”.

Minęło kolejne 7 godzin. Su wyjaśnił, że chce złagodzić ton swojego pierwotnego oświadczenia:

„Nie wiem, jakie jest rozwiązanie” – ciągnął dalej Su. „Wiem jednak, że miliony nowych użytkowników przychodzących do Ethereum nie powinny się wstydzić, że przechodzą do innych ekosystemów. Ani deweloperzy nie powinni być zawstydzani za budowanie na bazie nowych protokołów.”

Su składa ukłon w stronę warstwy drugiej

Rozwiązania warstwy drugiej zostały zaprojektowane po to, aby pomóc skalować Ethereum i rozwiązać problem wysokich opłat transakcyjnych w drodze obsługi poza siecią główną (warstwą 1) Ethereum.

Na początku listopada Three Arrows Capital została ogłoszona inwestorem funduszu promującego rozwój konkurenta Ethereum, Avalanche (AVAX).

Nie dalej jak wczoraj AVAX zdołał wypchnąć na chwilę Dogecoin (DOGE) z 10 miejsca zestawienia aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 30,32 miliarda dolarów.

Na trzy godziny przed opublikowaniem przeprosin i wycofaniem się z początkowo opublikowanego oświadczenia, Su zamieścił na Twitterze wykres wzrostu AVAX z podpisem: „Top 10”:

Su zaapelował również do zwolenników Ethereum, aby pamiętali o pierwotnej misji zdecentralizowanych finansów (to bank the unbanked), przypominając, że w przeszłości również Bitcoin (BTC) był atakowany za opłaty transakcyjne w wysokości 0,05 USD.

W 2014 roku współtwórca Ethereum, Vitalik Buterin, powiedział w odniesieniu do Bitcoina: „Transakcja z użyciem Pieniądza Internetu nie powinna kosztować 0,05 USD. To trochę absurdalne”. Średnia opłata za gas za transakcję w sieci Ethereum wynosi obecnie około 50 USD.

Swoje trzy grosze do dyskusji dorzucił Antonio Juliano z dYdX:

Na jeden z tweetów Su odpowiedział również deweloper Ethereum, Tim Beiko, który wyraził konsternację wokół wysokich opłat za gas i mniejszej liczby adopcji niż oczekiwano.

„Wielu mądrych ludzi pracujących nad Ethereum zdaje sobie z tego sprawę i poświęca czas, próbując to naprawić”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze