Wieloryby trzymają prawie 70% całkowitej podaży ETH

4 321

Szał zakupów ethereum trwa od listopada 2020. Od tego czasu wieloryby zgromadziły 68,7% całkowitej podaży, a samo Grayscale podwoiło swoje zasoby w kryptowalucie.

Chociaż cena Ethereum spadła o kilkaset dolarów od szczytu zaliczonego w lutym, wieloryby nadal gromadzą duże sumy w ETH. Ostatnie dane pokazały, że najwięksi inwestorzy są w posiadaniu prawie 70% całkowitej podaży ETH – to najwyższy poziom od końca 2017 roku.

Wieloryby ETH na 3-letniej „górce”

Cena ETH od początku roku jest niczym rollercoaster. Aktywa weszło w 2021 r. na poziomie 720 USD. Niedługo potem byki przekroczyły obowiązujący od 2017 roku rekordowy poziom 1450 USD. To jednak nie był koniec. W ubiegłym miesiącu ETH wyznaczyło nowe ATH w wysokości 2036 USD.

Późniejsza korekta rynkowa spowodowała zniesienie o 35% do 1300 USD. Niemniej jednak ETH odzyskało część strat i obecnie utrzymuje się blisko 1700 USD. W dalszym ciągu jest to równoznaczne ze zwrotem z inwestycji na poziomie 135% w skali roku.

Te bardzo niestabilne zmiany cen i ostatni spadek nie powstrzymały jednak wielorybów Ethereum przed zakupem kolejnych, znacznych ilości cyfrowych monet. Liczba adresów zasobnych w 10 000 i więcej ETH rośnie sukcesywnie już od listopada 2020 r.

W rezultacie powyższego, wieloryby Ethereum posiadają teraz 68,6% całkowitej podaży cyfrowego zasobu. Według Santiment, jest to „najwyższy procent własności wielorybów od listopada 2017 r.”.

cena ETH vs. zachowanie wielorybów Ethereum. Źródło: Santiment

Jednocześnie, liczba adresów zasobnych w od 10 do 10000 ETH spadła do ​​najniższego % z 27,8 od września 2017 r.

Oprócz oczekiwań w zakresie zwyżek ceny ETH, kolejnym prawdopodobnym powodem głodu wielorybów na ETH może być nadchodząca premiera Ethereum 2.0. Chociaż przejście z PoW do PoS jest dalekie od zakończenia, inwestorzy mogą skorzystać na stakingu swoich udziałów w ETH i cieszyć się zwrotami na różnych platformach.

Grayscale: dwa razy więcej ethereum

Jeśli chodzi o masowe zakupy ETH, warto również przyjrzeć się roli, którą w tym wszystkim odgrywa Grayscale. Firma oferująca inwestorom instytucjonalnym ekspozycję na liczne kryptowaluty również znacznie rozszerzyła swoje zasoby w ethereum w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Fundusz Grayscale Ethereum Trust (ETHE) miał pod koniec 2020 roku zaledwie 2,2 miliarda dolarów w ethereum. Jednak od tego czasu, po wielu znaczących zakupach, kwota ta wzrosła do 4,7 miliarda dolarów.

Innymi słowy, liczba ETH w Grayscale wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu około dwóch miesięcy. W styczniu 2021 r., firma wznowiła również emisję akcji w ofercie prywatnej dla Ethereum Trust.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze