12 000 BTC kupionych po 46 686 USD za sztukę

4 378

Według niedawnego tweeta opublikowanego przez dyrektora generalnego firmy analitycznej CryptoQuant, Ki Young Ju, inwestorzy instytucjonalni nadal nabywają bitcoin.

12 000 BTC kupionych po 46 686 USD za sztukę

Zgodnie z treścią jednego z ostatnich tweetów dyrektora generalnego platformy analitycznej CryptoQuant, instytucje finansowe zakupiły BTC o wartości 562 180 800 USD (12 000 BTC) po średniej cenie 46686 USD na Coinbase Pro, a następnie wycofały środki na zewnętrzne adresy.

Już znacznie wcześniej, bo 25 lutego, nieco większa ilość bitcoinów (13 000 BTC) została podobnie nabyta i wycofana z Coinbase Pro.

Uznany trader i analityk Scott Melker skomentował, że instytucje kupują bitcoiny, aby zachować je jako zabezpieczenie przed inflacją i bynajmniej nie mają zamiaru wypuszczać ich z rąk przez dłuższy okres czasu.

Cena bitcoina wraca do poziomu 47 000 USD

Według danych CoinMarketCap, największa kryptowaluta świata przekroczyła po wspomnianym zakupie poziom 47 000 USD, osiągając wycenę 47 300 USD.

Znany przeciwnik bitcoina, Peter Schiff, uważa, że skoro premia GBTC w Grayscale spadła do prawie 12& (z 35%) i nadal spada od kilku dni, może to oznaczać, że instytucje finansowe straciły zaufanie do BTC i zaczęły sprzedawać.

Jednak innym powodem spadku premii GBTC może być konkurencja ze strony niedawno uruchomionego funduszu giełdowego Bitcoin w Kanadzie, Purpose Bitcoin ETF, który jest obecnie notowany na giełdzie w Toronto.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze