W piątek wygasają opcje na ETH o wartości bliskiej 1 miliarda USD. Byki pchają cenę wyżej

Jeżeli chodzi o piątkowe wygaśnięcie opcji ethereum o wartości 930 milionów dolarów, byki mają przewagę w wymiarze 115 milionów dolarów. To sygnał, że ETH może być na dobrej drodze do nowych rekordów ceny.

W ciągu ostatnich kilku tygodni cena ethereum oscylowała między 2000 a rekordowym 2650 USD. 20% spadek z 17 kwietnia spowodował likwidację pozycji długich na rynkach kontraktów terminowych o wartości 1 miliarda dolarów, a także drastycznie zmniejszył apetyt inwestorów na ryzyko.

Najbardziej aktualny rekord ceny ethereum wynosi – w chwili przygotowywania niniejszej publikacji – 2713 USD (CoinMarketCap).

kurs ethereum
ETH/USD od Coingecko (wykres 14-dniowy)

Stawka większa niż rekord ceny ethereum

28% wzrost w ciągu ostatnich kilku dni spowodował, że liczba otwartych pozycji na kontraktach terminowych ETH osiągnęła 8,2 miliarda USD, czyli zaledwie 5% poniżej rekordu z 15 kwietnia. Podobna sytuacja miała miejsce na rynkach opcji, które od wygaśnięcia 25 marca wzrosły o 45%.

Opcje są podobne do kontraktów futures pod tym względem, że kontrakty na instrumenty pochodne dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, co do sprzedaży lub kupna aktywów za z góry określoną cenę.

Niedawne odbicie cen zostało przypisane oświadczeniu szefa Paypal, który stwierdził, że popyt na kryptowaluty był wielokrotnie wyższy niż oczekiwano. Co więcej, wartość netto zablokowana w smart kontraktach sieci Ethereum osiągnęła rekordowy poziom ponad 54 miliardów dolarów, na czele z Uniswap, Compound i Maker.

Wzrost tego wskaźnika o 154% nastąpił, podczas gdy opłaty sieciowe utrzymywały się na poziomie powyżej 8 USD za transakcję. W międzyczasie Binance Smart Chain osiągnął 17 miliardów dolarów TVL, poziom 60 mld USD przekroczył również sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Liczba otwartych pozycji na rynku opcji rośnie. W najbliższy piątek wygaśnie 22% z nich

Chociaż aktualna liczba opcji na kontrakty terminowe ETH w wysokości 4,2 miliarda dolarów jest stawką rekordowo wysoką, to 30 kwietnia wygasa z tego udział na poziomie 930 milionów dolarów. W tym przypadku dominuje giełda Deribit z 90% udziałem w rynku.

Warto zauważyć, że nie każda opcja będzie obracana w momencie wygaśnięcia. Opcje są podzielone na dwa segmenty. Opcje call (kupno) pozwalają kupującemu nabyć ETH po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia. Są one często używane w neutralnych transakcjach arbitrażowych lub w strategiach zwyżkowych.

Tymczasem opcje put (sprzedaż) są instrumentem preferowanym w kontekście uzyskania ochrony przed ujemnymi wahaniami cen.

Aby zrozumieć, w jaki sposób te konkurujące siły się równoważą, należy porównać wielkość opcji kupna i sprzedaży dla każdej ceny wygaśnięcia (wykonania).

opcje ethereum
opcje na kontrakty ethereum na Deribit; źródło: laevitas.ch

Opcje sprzedaży opiewały na poziom 2400 USD lub niższy. Tymczasem byki były zbyt optymistyczne, a prawie połowa z tych opcji kupna wynosiła 2880 USD i więcej.

Byki mają zatem przyzwoitą przewagę: 115 milionów dolarów

Każde wygaśnięcie powyżej 2240 USD będzie zatem korzystne dla byków. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, gra wydaje się całkowicie przegrana. Tylko spadek o 17% poniżej 2240 USD mógłby spowodować, że przewaga po stronie opcji cal zostanie zniwelowana.

W tej chwili nie ma powodów, by sądzić, że wygaśnięcie opcji 30 kwietnia przyniesie jakąkolwiek niespodziankę dla ceny ethereum. Zarówno Deribit, jak i OKEx rozliczają się tego dnia o godzinie 10:00 naszego czasu, a uwaga traderów prawdopodobnie przeniesie się na opcje czerwcowe.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze