Ethereum | Rekord ceny i natychmiastowy zjazd

13 841

Cena ethereum zaliczyła dziś w nocy nowy rekord ceny, przekraczając długo wyczekiwane 2500 USD. Niedługo potem kurs ETH/USD dość mocno spadł. Analizujemy sytuację.

Price action ethereum wyszło niedawno z fazy konsolidacji. W rzeczywistości, od początku kwietnia narracja była zupełnie inna, a altcoin zaliczał niesamowite wzrosty. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ETH wzrosło o ponad 36 %w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dziś około godziny 2:00 w nocy kryptowaluta przekroczyła 2500 USD, ustanawiając tym samym nowe ATH.

wykres kursu ETH/USD (interwał 1H); źródło: tutaj

Nowe ATH ceny ethereum

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ocena ETH spadła już do 2456 USD USD, a kapitalizacja rynkowa utrzymywała się na poziomie 284 miliardów USD. Ethereum osiągnęło najnowszy rekord swojej wyceny na wysokości 2544 USD w wyniku 18% wzrostu w ciągu 3 dni. Warto jednak zauważyć, że niedługo po osiągnięciu tego psychologicznie istotnego poziomu, świece cenowe zaczęły dawać niedźwiedzie sygnały.

ethereum
źródło: Glassnode

Garść danych on-chain

Według danych dostarczonych przez Glassnode, liczba aktywnych adresów (7 dni MA) wzrosła do 3-letniego maksimum 34 736 798. Wzrost liczby aktywnych adresów jest zawsze dobrym znakiem dla ceny cyfrowej monety i pokazuje, że rynek cieszy się dużą liczbą uczestników.

Podczas gdy wieloryby mogą – rzecz jasna – doprowadzić cenę dalej w górę, , mogły również realizować zyski i narazić cenę monety na ryzyko masowej wyprzedaży. Co ciekawe, w przypadku ETH Glassnode zwróciło również uwagę, że adresy z saldem zasobnym w ponad 32 ETH odnotowują obecnie znaczny spadek.

ethereum adresy
źródło: Glassnode

Dane wskazywały, że liczba adresów posiadających ponad 32 ETH osiągnęła najniższy od 13 miesięcy poziom 111 459. Ostatni raz zaobserwowano tak niski poziom 12 kwietnia, kiedy miernik sugerował, że tylko 111 466 adresów było w posiadaniu takiej liczny cyfrowych monet ETH.

ethereum adresy
źródło: CoinMetrics

Ethereum skorelowane z bitcoinem na 0,77

Ethereum wydaje się cały czas pozostawać w korelacji z bitcoinem nadal jest bardzo zsynchronizowany z bitcoinem, przy czym ten ostatni kosztuje około 62 tys. USD. Dane dostarczone przez CoinMetrics podkreśliły, że korelacja BTC-ETH nadal jest dość wysoka i notowała wartość 0,77. W ciągu ostatnich trzech miesięcy korelacja rosła, przy takim samym wzroście z 0,55 wcześniej w tym roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze