Tetragon pozywa Ripple i żąda wykupu inwestycji liczonej w milionach USD

XRP po raz kolejny straciło swoją pozycję czwartej co do wielkości kryptowaluty. Kolejne problemy Ripple sypią się jak z rękawa. Jeden z jej głównych inwestorów, Tetragon, właśnie podążył śladem SEC.

Tetragon skarży…

Według raportu Bloomberga z 6 stycznia, Tetragon, jeden z głównych inwestorów w 200-milionowej rundzie finansowania serii C dla Ripple w 2019 roku, złożył pozew przeciwko firmie do Delaware Chancery Court.

Tetragon twierdzi, że zwraca się do sądu o „wyegzekwowanie swojego umownego prawa do zażądania od Ripple wykupu” akcji uprzywilejowanych serii C” posiadanych przez Tetragon. Ponadto firma zwraca się do sądu o powstrzymanie Ripple przed wykorzystywaniem „gotówki lub innych aktywów płynnych” do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

…Ripple odpowiada

Ripple odpowiedziało na zarzuty, twierdząc, że pozew „nie ma żadnych podstaw” i oskarża firmę Tetragon o wykorzystanie „braku jasności regulacyjnej” w Stanach Zjednoczonych w momencie składania pozwu.

Kierownictwo firmy krytykowało wcześniej organy regulacyjne w USA – sugerując, że firma przeniosłaby swoją siedzibę główną za granicę, aby uciec od amerykańskich regulacji.

W obliczu pozwów sądowych zarówno ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a teraz Tetragon, XRP stracił pozycję czwartej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej. Według danych CoinMarketCap, kapitalizacja rynkowa XRP w wysokości 10,3 miliarda USD zajmuje pozycję tuż za 10,5 USD Litecoina. Warto zaznaczyć, że kapitalizacja LTC wzrosła, w ciągu ostatnich siedmiu dni, o 26%. W tym samym czasie, kapitalizacja XRP popadła w stagnację. Litecoin jako pierwszy zamienił się miejscami z XRP w niedzielę, aczkolwiek był to krótkotrwały ruch.

Sprawa SEC vs Ripple w telegraficznym skrócie

W grudniu SEC oskarżyła dyrektora generalnego Ripple Brada Garlinghouse’a i współzałożyciela firmy Chrisa Larsena o przeprowadzenie „niezarejestrowanej, ciągłej oferty papierów wartościowych aktywów cyfrowych” w związku ze sprzedażą XRP. Niedługo potem sąd wyznaczył termin pierwszej konferencji przedprocesowej.

Po tych doniesieniach, wiele giełd kryptowalut, w tym Coinbase, Bittrex, OKCoin, Bitstamp, OSL, Beaxy i CrossTower zdystansowały się od XRP. Ogłosiły delisting bądź wstrzymanie obrotu cyfrowym aktywem.

W momencie publikacji cena XRP wynosi 0,22 USD. Licząc od końca listopada 2020 roku, jest to spadek o ponad 70% .

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze