SEC vs Ripple | Termin pierwszego spotkania przed sądem ustalony | Bittrex zamyka handel XRP

6 534

Sąd Rejonowy w Nowym Jorku wyznaczył pierwszą datę konfrontacji skierowanej przeciwko Ripple przez SEC. Bittrex kolejną giełdą, która ogłasza wstrzymanie obrotu par z XRP.

Termin pierwszej rozprawy SEC vs Ripple

Stronom wyznaczono termin wstępnej konferencji przedprocesową, którą 22 lutego 2021 roku poprowadzi sędzia Analisa Torres. Konferencje przedprocesowe mają zazwyczaj na celu pomóc sędziom w zorganizowaniu sprawy i stworzeniu harmonogramu, w którym zostaną przeprowadzone czynności przedprocesowe. Sędzia może również skorzystać z konferencji jako narzędzia, za pomocą którego ustali wstępny termin rozprawy.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Notowania par XRP znikną z Bittrex

Amerykańska giełda kryptowalut Bittrex ogłosiła, że z dniem 5 stycznia 2021 r. ostatecznie usunie wszystkie pary handlowe XRP ze swojego parkietu. Po gwałtownym wzroście, cena XRP ponownie znalazła się na granicy 0,20 USD.

Chociaż Bittrex nie wspomina wyraźnie o przyczynie usunięcia z listy, posunięcie to jest zapewne związane z pozwem SEC przeciwko Ripple. Coinbase, Bitstamp i wiele mniejszych giełd już ogłosiło, że zawiesi handel XRP.

Według Messari, XRP / BTC jest najbardziej aktywną parą handlową na Bittrex z dziennym wolumenem 5 453 357 USD. Tuż za nim plasuje się XRP / USDT z wolumenem 3 643 279 USD.

W marcu 2018 roku SEC wydała oświadczenie wyjaśniające, że giełdy kryptowalut muszą przestrzegać federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. W tamtych czasach giełda reklamowała swój proces „solidnego przeglądu tokenów cyfrowych”, który miał na celu upewnienie się, że żaden z notowanych tokenów nie jest papierem wartościowym:

„Bittrex korzysta z solidnego procesu weryfikacji tokenów cyfrowych, aby upewnić się, że tokeny notowane na giełdzie są zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych i nie są uważane za papiery wartościowe. ”

Czy Binance będzie następna?

W międzyczasie Swipe Wallet Binance ogłosił, że począwszy od 5 stycznia, rezygnuje z oferowania usług opartych o XRP dla wszystkich użytkowników z USA:

Czy Binance U.S. również zdecyduje się na delisting XRP? Być może bardziej istotnym pytaniem jest czy Binance, giełda nadrzędna, zachowa XRP na swojej platformie, biorąc pod uwagę, że nie obsługuje użytkowników z USA. Potencjalne wycofanie z giełdy może być niczym innym jak katastrofą dla cyfrowego aktywa Ripple, biorąc pod uwagę, że para XRP / USDT giełdy może pochwalić się dziennym wolumenem obrotu w wysokości 813 994 667 USD.

Adam Cochran z Cinneamhain Ventures uważa, że SEC może wywrzeć presję na amerykańskiego regulatora, aby Binance wycofało XRP ze swojej oferty dla międzynarodowych klientów.

„Na przykład Binance zwykle nie musi przejmować się tym, co myśli SEC, o ile nie przyjmuje użytkowników z USA. Ale jeśli SEC stwierdzi, że $ XRP działa z naruszeniem amerykańskiego prawa w relacji z Ripple, może wywrzeć presję na Binance US, aby zmusić ich do przestrzegania prawa na arenie międzynarodowej.”

Od Redakcji

Niniejszy wpis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze