Sieć Ethereum spaliła już ETH o wartości 4,8 mld USD

6 109

5 sierpnia 2021 r, na skutek hard forka London, w sieci Ethereum zaczęły obowiązywać złożenia EIP-1559. Od tego czasu sieć spaliła ETH, których łączna wartość przekroczyła już 4,8 mld dolarów.

Według danych serwisu Watch the Burn, od sierpnia spalono łącznie 1,756 miliona ETH o wartości 4,85 mld dolarów, przy czym na godzinę spaleniu ulega średnio 348 ETH o średniej wartości 970 000 dolarów. W perspektywie dziennej, sieć spaliła ETH warte ok. 11 000 USD, których wartość kształtuje się na poziomie bliskim 30 mln dolarów.

Dzienny poziom emisji ETH (netto) wynosi aktualnie około 2746 ETH co oznacza, że ​​jego redukcja netto znajduje się na poziomie 77%. Przekroczenie wymiaru emisji netto przez wolumen spalania (co miało już miejsce w kilku blokach) ma prowadzić do deflacyjnego charakteru kryptowaluty i – zgodnie z ideą – wpływać pozytywnie na jej cenę.

London

Hard fork London obejmował implementację Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, która zmieniła sposób działania opłat transakcyjnych w sieci.

EIP-1559 wprowadził śledzącą cenę gazu „opłatę bazową”, którą sieć akceptuje z transakcji opartych na zapotrzebowaniu na przestrzeń blokową. Oznacza to, że portfelom i użytkownikom łatwiej oszacować, jaka powinna być właściwa cena za ich transakcję.

Dodatkowo, EIP-1559 dodał nowy typ transakcji, w którym użytkownicy mogą określić maksymalną opłatę, jaką są gotowi zapłacić, wraz z maksymalną, którą są gotowi wysłać do górnika, i uzyskać zwrot różnicy między tą maksymalną a podstawową opłatą i tipem dla górnika. Wreszcie, EIP wprowadził również mechanizm spalenia części opłat transakcyjnych, co duża część społeczności postrzega jako krytyczną poprawę ekonomiki sieci Ethereum.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

W chwili wprowadzenia aktualizacji analitycy oszacowali, że w ciągu roku spalone może zostać ETH o wartości 5 miliardów dolarów. Aktualne dane pokazują, że do sierpnia tego roku wartość ta sięgnie znacznie powyżej 5 miliardów dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze