Czym są deflacyjne aktywa cyfrowe?

3 584

Aktywa cyfrowe to wschodząca klasa aktywów o dużym potencjale zysków. Wraz z zastosowaniem mechanizmów deflacji, branża zaczęła oferować inwestorom zupełnie nowy rodzaj jakości…

Deflacyjne aktywa cyfrowe

Aktywo deflacyjne to takie, którego podaż spada wraz z każdą transakcją, która zostaje przeprocesowana na blockchainie. Innymi słowy, zmniejsza się liczba monet w obiegu, co sprawia, że ​​pojedyncza moneta ma stawać się – co do zasady – coraz bardziej wartościowa.

Kryptowaluty deflacyjne często mają ustalony, maksymalny limit podaży. Bitcoin jest kryptowalutą inflacyjną, aczkolwiek posiada również limit podaży w wysokości 21 milionów monet, co jest aspektem deflacyjnym. Ethereum rozpoczęło przygodę z deflacją na skutek przeprowadzenia hard forka London, w ramach którego wprowadzono (między innymi) mechanizm spalania części opłat transakcyjnych.

Jak działa deflacja w aktywach cyfrowych?

Deflacja w kryptowalutach opiera się często na mechanizmie spalania poszczególnych cyfrowych monet, co jest równoznaczne z usunięciem ich z obiegu. Różne platformy stosują w tej kwestii dwa rodzaje mechanizmów:

  • odkup i spalenie
  • spalanie w ramach transakcji

Pierwszy mechanizm polega na tym, że platforma odkupuje tokeny od posiadaczy i blokuje je pod adresem, do którego nikt nigdy nie uzyska już dostępu. Do realizacji wykupu platforma może wykorzystać część swoich zysków.

Jeśli chodzi o drugi model, wiele blockchainów wykorzystuje smart kontrakt, który automatycznie spala część opłat transakcyjnych. Wydajność tego procesu uzależniona jest od liczby transakcji; im jest ich więcej, tym więcej coinów spali platforma (i na odwrót).

Zalety deflacyjnych aktywów cyfrowych

Deflacja w aktywach cyfrowych przynosi wiele korzyści zarówno użytkownikom, jak i samym platformom kryptowalutowym:

Pozwala uniknąć wprowadzania do obrotu niesprzedanych monet

Deflacja pozwala ekosystemom cyfrowym uzyskać pewien stopień odporności na ogólną niestabilność rynku. Zastosowanie mechanik deflacyjnych pozwala protokołom na wstrzymanie potencjalnej dewaluacji ceny.

Wpływa na zwiększenie wyceny cyfrowej monety

Jeżeli jakaś platforma chce zachęcić więcej inwestorów do ulokowania środków w ich projekt, może wdrożyć mechanizm odkupu coinów z rynku i przekazać je na burn address. Skutkuje to zwiększonym popytem, ​​co ma prowadzić do wzrostu ceny.

Rosnące zwroty

Deflacyjne aktywa kryptowalutowe znalazły się w centrum uwagi podczas ostatniej hossy. Element ten przyciągał uwagę inwestorów w nadziei, że zagwarantuje im to większe zyski.

Problemy

Spekulacja aktywami deflacyjnymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Limit podaży prowadzi do zmienności i jeszcze wyższych wskaźników deflacji. Jest to problematyczne, jeśli pożądanym celem jest powszechne przyjęcie danego aktywa jako waluty.

Wysoki poziom spekulacji na rynkach tego typu aktywów może prowadzić do większego gromadzenia monet przez inwestorów co, koniec końców, może osłabić aktywo w świetle użyteczności.

Aby utrzymać bezpieczeństwo i stabilność bazowego łańcucha bloków, wiele sieci opiera się na działalności górników. W przypadku, gdy górnik wydobędzie nowy blok, otrzymuje nagrodę w postaci cyfrowych monet danego łańcucha. Po osiągnięciu limitu podaży, jedynym źródłem przychodów górników pozostaną opłaty transakcyjne.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

***

Korzystając z okazji, chciałbym – w imieniu swoim i całej redakcji Bithub – złożyć Tobie, drogi Czytelniku, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy spełnienia wszelkich marzeń, w tym nie tylko osiągnięcia wysokich zysków z Twoich kryptowalutowych inwestycji :), ale przede wszystkim satysfakcji z bycia częścią społeczności świadomej zmian, których doświadcza współczesny świat.

Wesołych Świąt!

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze