SEC vs. Ripple | Gwóźdź do trumny dla Larsena i Garlinghouse’a?

18 192

SEC dokonała zmian w pozwie skierowanym przeciwko Ripple. Aktualizacja niesie ze sobą więcej szczegółów odnoszących się do poszczególnych oskarżonych w tej sprawie. Zdaniem Jeremy’ego Hogana – prawnika, który bacznie przygląda się sprawie – dotykają one bezpośrednio Brada Garlinghouse’a i Chrisa Larsena.

Co ciekawe, w paragrafie 10 pozwu podkreślono teraz nowy zarzut, sugerując, że „Larsen i Garlinghouse odegrali znaczącą rolę w negocjowaniu i zatwierdzaniu sprzedaży instytucjonalnej Ripple i innych ofert XRP dla inwestorów indywidualnych”.

Próba wyodrębnienia poszczególnych, konkretnych oskarżonych jest dziwna, powiedział Hogan, biorąc pod uwagę fakt, że SEC zazwyczaj nie prowadzi działań przeciwko osobom związanym z firmami oferującymiprzedmiotowe aktywa. „To dość niezwykłe, że SEC wskazuje dwóch członków zarządu jako oskarżonych” – dodał.

Galinghouse i Larsen mają się czego obawiać?

Larsen i Garlinghouse zostali oskarżeni o oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych oraz pomoc w naruszeniu przez Ripple sekcji piątej Contracts Act. Co więcej, SEC żąda teraz listów z opinią od prawników Ripple – dokumentów, które według SEC zawierają ostrzeżenie Ripple, że XRP jest potencjalnie papierem wartościowym.

Według pełnomocnika firmy, pomimo tego że listy są chronione klauzulą poufności na mocy układu prawnik-klient, jeśli SEC uzyska do nich dostęp, może to okazać się gwoździem do trumny dla Larsena i Garlinghouse’a.

Spekuluje się, że aktualizacja pozwu SEC może mieć zwoje źródło w liście z zeszłego tygodnia, w którym prawnicy Ripple ujawnili zamiar złożenia wniosków o oddalenie sprawy.

Hogan dodał, że jest mało prawdopodobne, aby prawnicy Ripple odnieśli sukces w ich wnioskach o oddalenie tej sprawy w świetle nowych dowodów dotyczących bardziej osobistego wymiaru zaangażowania kierownictwa Ripple.

Prawnik zastrzegł również, że motywacje SEC do skierowania zarzutów bezpośrednio w Larsena i Garlinghouse’a mogły wynikać z faktu, że obydwaj posiadali duże ilości XRP podczas wczesnej fazy tworzenia i dystrybucji tokena.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze