MoneyGram zawiesza współpracę z Ripple

4 370

W następstwie toczącego się procesu sądowego między Ripple a Komisją Giełdy Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), MoneyGram podjęło decyzję o zawieszeniu handlu na platformie Ripple. W uzasadnieniu swojej decyzji, firma powołała się na „niepewność” wokół toczącego się postępowania sądowego.

„Ze względu na niepewność dotyczącą toczących się sporów sądowych z SEC, Spółka zawiesiła handel na platformie Ripple.”

Dwa lata „strategicznego” partnerstwa

W ramach dwuletniego partnerstwa, MoneyGram zawarł umowę handlową z Ripple od czerwca 2019 r. Ripple zgodziło się zainwestować w MoneyGram kwotę około 50 milionów dolarów. Ponadto, aby skorzystać z usługi płynności na żądanie MoneyGram, Ripple zapłaciło operatorowi płatności transgranicznych miliony dolarów za „opłaty za rozwój rynku”.

Pozew wniesiony przez SEC oskarża Ripple i jego współzałożycieli, że rzekomo „zebrali ponad 1,3 miliarda dolarów z niezarejestrowanej, ciągłej oferty papierów wartościowych aktywów cyfrowych”.

„Będziemy monitorować sytuację”

W swoim nowym oświadczeniu MoneyGram podało, że w pierwszym kwartale 2020 r. firma osiągnęła „zysk netto” w wysokości 12,1 miliona USD „z opłat za rozwój rynku Ripple”.

W dniu 23 grudnia 2020 r. MoneyGram wydało oficjalne oświadczenie w sprawie działań prawnych SEC przeciwko Ripple. W tamtym czasie firma oświadczyła, że ​​nie wykorzystuje „platformy ODL ani RippleNet do bezpośrednich transferów” oraz że „nie była stroną w kontekście organizacji pozwu przez SEC”. MoneyGram twierdzi również, że będzie monitorowało wszelkie potencjalne skutki w miarę rozwoju sytuacji Ripple przed sądem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze