Cena Ethereum osiągnęła nowe ATH

5 563

Cena ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, ustanowiła nowy rekord wszech czasów, zaledwie dwa dni po pobiciu poprzedniego rekordu.

Według danych CoinGecko, nowe ATH ETH wynosi 4416,05 USD.

ath ethereum
ETH/USD interwał 1H; źródło: link

We wtorek, 26 października, cena ETH wzrosła z powrotem do poziomu powyżej 4000 USD.

Warto nadmienić, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy sieć przeszła trzy ważne aktualizację. Cena ETH skorzystała przede wszystkim na sierpniowym hard forku London, którego założenia wprowadziły do sieci mechanizm deflacyjny.

Jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w Ethereum, EIP-1559, była jednocześnie największą, która została wprowadzona w ramach London. EIP wprowadziła „opłatę bazową” w blokach w sieci, która śledzi cenę gasu, którą sieć akceptuje z transakcji opartych na zapotrzebowaniu na przestrzeń blokową. Oznacza to, że portfelom i użytkownikom łatwiej oszacować, jaka powinna być właściwa cena za ich transakcję.

Dodatkowo, EIP-1559 dodała nowy typ transakcji, w którym użytkownicy mogą określić maksymalną opłatę, jaką są gotowi zapłacić, wraz z maksymalną, którą są gotowi wysłać do górnika, i uzyskać zwrot różnicy między tą maksymalną a podstawową opłatą i tipem dla górnika. Wreszcie, EIP powoduje również spalenie części opłat transakcyjnych, co duża część społeczności postrzega jako krytyczną poprawę ekonomiki sieci Ethereum.

Co zmieniła aktualizacja Altair?

Altair określany jest mianem pierwszej aktualizacji sieci głównej Beacon Chain. Ekspert Ethereum Foundation, Danny Ryan, opisał Altair w następujący sposób:

„Ta aktualizacja zapewnia wsparcie lekkiego klienta dla podstawowego konsensusu, czyści stan zachęt beacon, rozwiązuje niektóre problemy z zachętami walidatora i podnosi parametry karne zgodnie z EIP-2982.”

EIP-2982 wprowadza „parametry karne”, aby zapewnić, że protokół proof-of-stake będzie bezpieczny pod względem ekonomicznym. Dwa modele kar proponowanych w ramach tej EIP to inactivity leak i slashing.

  • Inactivity leak: kara offline, która zwiększa się w każdej epoce; jest nakładana na walidatorów podczas dłuższych czasów braku ostateczności (np. jeśli co najmniej jedna trzecia jest offline lub nie znajduje się w łańcuchu kanonicznym). Gwarantuje to, że łańcuch może ostatecznie odzyskać ostateczność nawet w katastrofalnych warunkach.
  • Slashing: kara nakładana na walidatorów, które podpisują złośliwe wiadomości, które mogą prowadzić do zbudowania i sfinalizowania dwóch sprzecznych łańcuchów. Ta kara zaprojektowana jest na zwiększanie się proporcjonalnie do liczby poddanych jej walidatorów w tym samym okresie czasu tak, że jeśli wystąpiła krytyczna wartość slashingu, walidatorzy karani będą w wymiarze maksymalnym.

Co dalej z ceną ETH?

Inwestorzy Ethereum spodziewali się, że hossa będzie kontynuowana. Według danych Bybt, dziś wygasa ponad 1,2 miliarda dolarów w opcjach na ETH. Ponad połowa zakładów na przyszłą cenę aktywa (do 29 października) zakładała, że przekroczy ona próg 4500 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze