Ethereum jest „bardzo niedowartościowane”

9 533

Cena ethereum wspięła się niedawno na ATH wynoszące ponad 4440 USD. Wielu obserwatorów rynku uważa aktualny poziom ceny kryptowaluty za wysoki. Lark Davis twierdzi jednak, że ethereum jest mocno niedowartościowane.

Dlaczego ethereum miałoby być niedowartościowane?

Wypowiadając się w kontekście przypadku użycia Ethereum na platformach mediów społecznościowych, Davis poczynił kilka kluczowych obserwacji. Przypomniał, że nie tak dawno Reddit uruchomił na 2 warstwie Ethereum swoje tokeny społecznościowe.

Reddit zasugerował też niedawno uruchomienie platformy NFT. Davis zauważył, że prawdopodobnie skorzystałoby z niej ponad „430 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie”. Analityk spodziewa się, że weryfikację opartą na Ethereum dla swojej platformy NFT będzie musiał włączyć nawet Twitter.

Nie zapominajmy, że uruchomienie swojej kolekcji NFT zapowiedział również TikTok. Davis przepowiada, że kolejne, podobne ogłoszenie może pochodzić nawet od Facebooka. Gigant mediów społecznościowych może przyjąć podejście „wielołańcuchowe” w swojej aktualnej strategii skupionej na metaverse.

Aktualne działania Facebooka mogą pomóc Ethereum zaliczyć kolejne wzrosty ceny. Na uwadze warto mieć również szeroką adopcję portfela Novi na Facebooku.

Ethereum w zwierciadle makro

Davis i inni inwestorzy oczekują, że inwestorzy z USA już niebawem będą mogli skorzystać z ETF na ETH. Warto zauważyć, że Kanada zezwoliła już zarówno na ETFy na bitcoin, jak i na ethereum. Davis zauważył, że ETF-y ethereum mogą stanowić kolejny, mocny news na rynku amerykańskim.

Zgodnie z treścią cotygodniowego raportu CoinShares, od 25 października ethereum odnotowało wypływy w wysokości 1,4 miliona USD (trzeci tydzień z rzędu). Pomimo realizacji zysków, zainteresowanie instytucjonalne ETH jest czymś, co pozostaje dostrzegalne wyjątkowo wyraźnie.

Analitycy JP Morgan zauważyli, że instytucje zaczynają preferować ethereum ponad bitcoinem. Davis wyjaśnił również, że „wiele różnych podmiotów: od spółek publicznych po fundusze prywatne, biura rodzinne itp.” postrzegają ETH jako istotne aktywo inwestycyjne.

Co więcej, wraz ze wzrostem popytu, dostępna podaż ethereum na giełdach spadła o 18%, co stanowi blisko 4 miliony ETH. Rynek ma do czynienia z tym trendem już od pięciu miesięcy.

Obecny wskaźnik spalania ethereum utrzymuje się na poziomie około 5 ETH/min. Przy zmniejszających się nagrodach za wydobycie, Davis oszacował, że:

„Ethereum będzie miało roczną, ujemną stopę podaży na poziomie około minus 2%”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze