Buterin proponuje nową strukturę opłat w Ethereum

3 204

Czy „wielowymiarowa” struktura opłat transakcyjnych rozwiązałaby problem wysokich cen gazu w Ethereum?

Vitalik Buterin uważa, że nowe podejście do estymacji cen gazu dla różnych sposobów wykorzystania zasobów sieci Ethereum może znacząco usprawnić obecną sytuację w kontekście opłat transakcyjnych.

Twórca wiodącej sieci smart kontraktów zaproponował „wielowymiarowy EIP-1559”. Pomysł został przedstawiony w poście, który w oryginalnej wersji możesz przeczytać tutaj. Punktem wyjścia do propozycji rozwiązań stał się dla Buterina fakt, że różne zasoby w maszynie wirtualnej Ethereum (EVM) mają różne wymagania pod względem zużycia gazu.

Vitalik podkreślił, że istnieją różne limity dla krótkoterminowej pojemności „seryjnej” w przeciwieństwie do „utrzymywanej” pojemności w EVM, przytaczając jako przykład chociażby przechowywania danych blokowych i zmian rozmiaru bloku.

„Schemat, który mamy dzisiaj, w którym wszystkie zasoby są połączone w jeden wielowymiarowy zasób („gaz”), nie radzi sobie z tymi różnicami.

Na czym miałoby polegać „wielowymiarowe EIP-1559”?

Pomysł opiera się na dwóch potencjalnych rozwiązaniach wykorzystujących „wielowymiarowe” ceny.

Pierwsza opcja miałaby polegać na obliczeniu kosztu gazu dla zasobów, takich jak transmisja danych i przechowywanie, poprzez podzielenie opłaty podstawowej za każdą jednostkę zasobu przez całkowitą opłatę podstawową. Opłata bazowa jest stałą opłatą sieciową za blok uwzględnioną w algorytmie EIP-1559.

Druga, bardziej złożona opcja, określa opłatę podstawową za korzystanie z zasobów, ale obejmuje limity serii dla każdego zasobu. Istniałyby również „opłaty priorytetowe”, które byłyby ustalane w procentach i obliczane w drodze iloczynu wartości procentowej i opłaty podstawowej.

Gdzie jest „haczyk”?

Vitalik Buterin stwierdził, że wadą wielowymiarowej struktury opłat jest to, że walidatorzy bloków „nie byliby w stanie po prostu zaakceptować transakcji w kolejności od wysokich do niskich opłat za gaz”. Musieliby zrównoważyć wymiary zakresów opłat i dokonać serii dodatkowych obliczeń.

Czy powyższa propozycja zostanie ostatecznie przyjęta? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie z czasem. Przypomnijmy, że EIP-1559 został wdrożony w sierpniu 2021 r.w ramach hard forka London. Do sieci Ethereum został tym samym włączony mechanizm spalania części opłat transakcyjnych. Od czasu, kiedy to się dzieje, w sieci spalono już ponad 1,38 mln ETH.

spalone etehreum
źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze