Altcoiny: 12 typów na kwietniowe wzrosty wg Austina Arnolda

Austin Arnold wymienia 12 aktywów cyfrowych, których wartość może – jego zdaniem – wzrosnąć znacząco w przyszłym miesiącu.

MANA i SAND

Influencer inicjuje listę wskazując na platformy Decentraland (MANA) i Sandbox (SAND). Argumentuje, że gdy tylko wirtualny sektor nieruchomości wejdzie do mainstreamu, natywne tokeny wskazanych ekosystemów mogą zaliczyć niemałe wzrosty.

„Świat staje się coraz bardziej cyfrowy, a Decentraland i Sandbox stają się głównymi graczami w rewolucji nakierowanej na wirtualne nieruchomości”.

Wiele ciekawych informacji na temat Decentraland znajdziesz tutaj:

GRT

Kolejnym tokenem, na który zwraca uwagę Arnold w kontekście potencjalnych wzrostów wartości jest The Graph (GRT):

„Jeśli Ethereum, Cardano, Polkadot lub którakolwiek z tych platform DApp ma być zdecentralizowanym superkomputerem świata, będziemy potrzebować sposobu na sprawdzenie wszystkich tych informacji. I to jest dokładnie to, do czego dąży The Graph”.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Theta (THETA). Ta platforma strumieniowego przesyłania video przesunęła niedawno termin uruchomienia sieci głównej na czerwiec aby – jak tłumaczył zespół deweloperski – dodać do protokołu jeszcze więcej przydatnych funkcjonalności.

„Powodem, dla którego przesuwają to na czerwiec jest to, że zespół programistów nadal pracuje nad włączeniem do głównej sieci Theta 3.0 niektórych elementów składowych dotyczących tokenów niewymienialnych (NFT)”.

UNI i ETH…

Zdecentralizowana giełda Uniswap (UNI) również ma potencjał wzrostowy, jako że – jak twierdzi Arnold – wprowadza funkcje, które uczynią ją „o wiele bardziej atrakcyjną” dla dostawców płynności.

Na liście influencera nie mogło, zdaje się, zabraknąć drugiej największej kryptowaluty, ethereum. Arnold zaznacza, że ETH nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów:

„Wielkie pieniądze będą nadal płynąć do Ethereum, ponieważ bariera wejścia stała się o wiele łatwiejsza”.

… i inni

Trader wymienia następnie TrustSwap (SWAP) – projekt, który określa siebie mianem „kompletnego ekosystemu DeFi”. Arnold twierdzi, że największą zaletą TrustSwap jest jego ekspansja na blockchainy inne niż Ethereum i Binance Smart Chain (BSC).

Zdecentralizowana wymiana Polkastarter (POLS) i cross-chainowy protokół NFT SuperFarm (SUPER) to inne altcoiny, które – według Arnolda -mogą rosnąć w przyszłym miesiącu w zawrotnym tempie.

Innym altcoinem, który w opinii influencera ma wiele inspirujących zalet, jest Chainlink (LINK). Całkiem niedawno LINK przyciągnał do swojego ekosystemu zdecentralizowaną sieć przechowywania plików Peer-to-Peer Filecoin (FIL):

„Chainlink oficjalnie zintegrował się z Filecoin, aby umożliwić [temu drugiemu – przyp. red.] łączenie się z łańcuchami bloków obsługującymi inteligentne kontrakty. Tak więc Filecoin, jak każdy altcoin DeFi, musi być w stanie współdziałać, musi łączyć się ze światem zewnętrznym i wybrali Chainlink, aby to umożliwić. ”

W związku z ostatnimi wysiłkami zmierzającymi do obniżenia kosztów gasu dla użytkowników, listę altcoinów rokujących na wzrosty wartości zamyka Polygon (MATIC):

„Niedawno nawiązali współpracę z Ocean Protocol w celu obniżenia opłat za gas. Widzimy więc, że ekosystem, jakim jest Polygon, nadal się rozwija”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze