Nowy token notuje 500 mln USD kapitalizacji w kilka godzin po premierze

Względnie nieznany zasób kryptograficzny, którego idea sięga 2017 r. doświadczył parabolicznego wzrostu kapitalizacji. Wskaźnik poszybował do ponad 500 milionów dolarów w mniej niż 48 godzin po uruchomieniu.

Graph (GRT) to oparty na Ethereum protokół, który umożliwia użytkownikom wysyłanie zapytań do danych z łańcucha bloków w sposób zdecentralizowany. Przed powstaniem Graph, różnym zespołom deweloperów niezwykle trudno było wyodrębnić wysokiej jakości dane z łańcucha bloków.

„Przed Graph zespoły deweloperskie musiały opracować i obsługiwać własne serwery indeksujące. Wymagało to znacznych zasobów inżynieryjnych i sprzętowych oraz złamało ważne właściwości bezpieczeństwa wymagane do decentralizacji”.

Graph (GRT) = Web 3.0?

Graph opiera się na sieci osób, aby umożliwić konsumentom lub użytkownikom końcowym efektywny dostęp do danych w łańcuchu bloków. Funkcjonują w nim operatorzy węzłów (indexers), którzy stakują GRT tytułem świadczenia usług, takich jak indeksowanie i przetwarzanie zapytań. Generują oni dochód w postaci GRT w zamian za składanie zapytań.

Delegatorzy (delegators) to osoby, które nie chcą uruchamiać węzłów, ale nadal mogą przyczyniać się do bezpieczeństwa sieci, stakując GRT w imieniu osoby indeksującej. Za swoje usługi otrzymują część opłat indeksujących i nagród.

Kuratorzy (curators) to zazwyczaj programiści, którzy wdrażają GRT, aby zasygnalizować indeksatorom, które interfejsy API lub podgrafy powinny być indeksowane przez protokół.

Zastosowania Graph (GRT)

Technologia Graph jest już wykorzystywana do zasilania najlepszych zdecentralizowanych projektów finansowych (DeFi), w tym zdecentralizowanej giełdy Uniswap (UNI), platformy handlu instrumentami pochodnymi Synthetix (SNX) i protokołu pożyczkowego Aave.

Kilka godzin po premierze 18 grudnia, kapitalizacja rynkowa GRT wzrosła 19 grudnia ze 165 mln USD do 521 mln USD. Pod względem ceny, GRT poszybował w górę z 0,135 USD w dniu premiery do nawet 0,569 USD 19 grudnia, co stanowi wzrost o ponad 321% w ciągu 48 godzin.

wykres GRT
wykres ceny GRT; źródło: tutaj

Josh Rager już ogłosił swoim 94,700 obserwujących, że warto uważnie obserwować GRT.

„Zwróć uwagę na GRT. Rzeczywisty działający produkt DeFi +. Wielu nie rozumie GRT ani faktu, że Uniswap obecnie działa na The Graph. Znajduje się już na najlepszych giełdach – łatwo jest dostrzec potencjał GRT jako wielkiego gracza DeFi ”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze