11 200% w 5 miesięcy | Kiedy TOP 10 kryptowalut?

Niezauważalny niegdyś altcoin trafia w tym roku na medialne nagłówki. Do Top 10 kryptowalut brakuje mu już doprawdy niewiele…

Szybki i dynamiczny wzrost

Na początku 2021 r. Polygon (MATIC) – aktywo oparte na Ethereum zajmowało 113 miejsce z ceną 0,019 USD i kapitalizacją rynkową w wysokości 96,12 mln USD.

Od tego momentu cena podskoczyła o ponad 11200% do szczytu 2,45 USD i kapitalizacji rynkowej w wysokości 15,08 miliarda USD, plasując token na aktualnym, 14 miejscu w ogólnym rankingu największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, według CoinMarketCap.

W ubiegłym miesiącu cena wzrosła ponad pięciokrotnie, osiągając w zeszłym tygodniu nowy rekord wszech czasów na poziomie 2,68 USD.

polygon matic cena
źródło: tutaj

Czym jest Polygon (MATIC)?

Polygon (wcześniej Matic Network) to pierwsza dobrze zorganizowana, łatwa w użyciu platforma do skalowania Ethereum i rozwoju jego infrastruktury. Podstawowym składnikiem jest Polygon SDK, modularna, elastyczna platforma obsługująca tworzenie wielu typów aplikacji.

Polygon skutecznie przekształca Ethereum w pełnoprawny system multichain (znany również jako Internet of Blockchains). Taki system podobny jest do innych, takich jak Polkadot, Cosmos, Avalanche itp., z zaletami bezpieczeństwa Ethereum, dynamicznego ekosystemu i otwartości.

Łączy platformę Plasma Framework i architekturę blockchain typu proof-of-stake. Framework Plasmy używany przez Polygon, zaproponowany przez współzałożyciela Ethereum, Vitalika Buterina, pozwala na łatwe wykonywanie skalowalnych i autonomicznych inteligentnych kontraktów.

Polygon może pochwalić się do 65 000 transakcji na sekundę w pojedynczym side chainie, a także przyzwoity czas potwierdzenia bloku wynoszący mniej niż dwie sekundy. Framework pozwala również na tworzenie globalnie dostępnych, zdecentralizowanych aplikacji finansowych w ramach jednego, fundamentalnego łańcucha bloków.

Struktura Plasmy daje Polygonowi możliwość umieszczenia w swojej infrastrukturze nieograniczonej liczby zdecentralizowanych aplikacji bez doświadczania typowych wad typowych dla łańcuchów bloków typu proof-of-work. Do tej pory Polygon przyciągnął do siebie ponad 50 zdecentralizowanych aplikacji.

MATIC, natywny token Polygon, to token w standardzie ERC-20 działający w łańcuchu blokowym Ethereum. Używa się go do usług płatniczych w Polygon oraz jako walutę rozliczeniową między użytkownikami działającymi w ekosystemie Polygon. Opłaty transakcyjne na łańcuchach bocznych Polygon są również uiszczane w tokenach MATIC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze